Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ lên tiếng về "bút phê lạ" của Thứ trưởng

Thành Nam

“Tổng cục Đường bộ sẽ cung cấp hồ sơ, trả lời theo yêu cầu của thanh tra Bộ về gói thầu RAI/CP1. Bút phê của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường không có vấn đề gì, chỉ là dịch chuyển công văn bình thường".
Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ lên tiếng về
Bộ GTVT đang tiến hành thanh tra đột xuất về công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt nam (VRAMP) do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư

Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện chia sẻ với PV Infonet chiều 26/1 về bút phê của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường mà một số cơ quan báo chí đã đăng tải mấy ngày qua.

Ông Nguyễn Văn Huyện cũng cho biết, liên quan đến gói thầu  RAI/CP1 Bộ GTVT đang bắt đầu thanh tra, mọi thông tin về việc này phải chờ kết luận thanh tra, nên về nguyên tắc chưa thể nói gì hơn lúc này.

"Thời gian thanh tra dự kiến sẽ do Thanh tra Bộ quyết định. Tổng cục Đường bộ là đối tượng thanh tra, nên phải cung cấp đầy đủ hồ sơ và trả lời theo yêu cầu của thanh tra Bộ” – ông Huyện cho biết.

Lý giải về bút phê của lãnh đạo Bộ, Tổng cục trưởng Huyện khẳng định: “Bút phê của thứ trưởng Trường không có vấn đề gì, chỉ là vấn đề dịch chuyển công văn bình thường thôi”. 

Trước đó Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ra quyết định thanh tra đột xuất về công tác đấu thầu gói thầu RAI/CP1 thuộc Dự án Quản lý tài sản đường bộ Việt nam (VRAMP) do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm Chủ đầu tư.

Về bút phê của lãnh đạo Bộ, Bộ GTVT trong thông cáo mới đây về nội dung "bút phê của lãnh đạo Bộ GTVT tại một số công văn đề nghị giải quyết công việc của một số DN" nêu rõ, theo Quy chế làm việc của Bộ GTVT, Quy chế văn thư của Bộ GTVT và Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Bộ, sau khi nhận được các công văn của các tổ chức, doanh nghiệp gửi đến, Văn phòng Bộ GTVT sẽ trình Lãnh đạo Bộ xem xét, phê ý kiến giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị để tham mưu giải quyết (cơ quan, đơn vị chủ trì và các cơ quan, đơn vị phối hợp).

Bộ trưởng Bộ GTVT trước đó đã có công văn về việc quy định xử lý văn bản đề nghị của các nhà đầu tư, doanh nghiệp (kèm theo) theo đó quy định bút phê của Lãnh đạo Bộ chỉ là thông tin chuyển văn bản cho các cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không phải là căn cứ để ưu tiên trong việc xét thầu, chỉ định thầu, lựa chọn nhà đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đơn vị tư vấn… hoặc giải quyết các công việc liên quan khác.

Thủ trưởng các đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải tham mưu, giải quyết công việc hết sức chặt chẽ theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về ý kiến tham mưu, quyết định của mình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet