Tổng giám đốc Masan rời HĐQT Techcombank

Bầu thêm 1 thành viên HĐQT độc lập, Techcombank cho biết đây là “tài sản quý báu” có thể đưa ra chiến lược cho sự phát triển mới của ngân hàng này.

Đại hội cổ đông bất thường của Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) diễn ra trưa nay (21/12) tại Hà Nội đã thống nhất bầu thêm thành viên trong Hội đồng quản trị ngân hàng này. Có 2 thành viên bị miễn nhiệm là ông Madhur Maini, thành viên HĐQT và ông Nguyễn Quỳnh Lâm, thành viên Ban kiểm soát. Ông Madhur Maini rời vị trí trong HĐQT Techcombank để tập trung hơn cho hoạt động kinh doanh chính tại Masan Group tại vị trí Tổng giám đốc. Còn ông Nguyễn Quỳnh Lâm từ nhiệm vì lý do tập trung cho công việc kinh doanh riêng của cá nhân và gia đình.

Techcombank cũng bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2009-2014. Trong đó Lee Boon Huat là thành viên HĐQT độc lập, ông Đỗ Tuấn Anh là thành viên HĐQT và ông Hoàng Huy Trung thành viên Ban kiểm soát. Techcombank nhấn mạnh, việc bầu thêm thành viên vào HĐQT và Ban kiểm soát nhằm thay thế cho thành viên từ nhiệm của người cũ là ông Madhur Maini.

Ông Lee Boon Huat – tân thành viên độc lập trong HĐQT Techcombank đã từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng ở ngân hàng Standard Chartered, HSBC … và được Techcombank nhận xét là “tài sản quý báu”. “Ông Boon Huat biết rõ ngành ngân hàng đang phải đối mặt với những thách thức từ xu hướng phát triển cũng như những giải pháp hữu hiệu từ các nước phát triển khác để có thể xây dựng hệ thống tài chính ổn định. Với uy tín và kinh nghiệm quý báu về phân tích và thương mại, ông sẽ là nhân tố quan trọng giúp HĐQT có các điều chỉnh đúng đắn và kịp thời để định hướng hoạt động tài chính ngân hàng”, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh nhận xét. Chủ tịch Techcombank nói thêm, việc bầu bổ sung thành viên trong HĐQT và Ban kiểm soát để tiếp tục đưa ra các định hướng chiến lược mạnh cho sự phát triển mới của ngân hàng này.

Theo Luật các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ 1/1/2013, ngân hàng thương mại cần có ít nhất 1 thành viên độc lập trong HĐQT.

Lan Anh

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet