Tổng số thuê bao di động của Quảng Ninh đạt hơn 2,5 triệu

NK

Theo báo cáo của Sở TT&TT Quảng Ninh, trong năm 2016, tỉnh đã phát triển được 1.133.712 thuê bao điện thoại di động, nâng tổng số thuê bao di động của toàn tỉnh đến nay là 2.584.060 thuê bao, đạt tỷ lệ 185 thuê bao/100 dân, tăng 26% so với năm 2015.

Trong số đó, tổng số thuê bao di động trả sau phát triển mới trong năm nay của Quảng Ninh đạt 45.270 thuê bao (đạt 129% so với kê hoạch), nâng tổng số thuê bao trả sau của toàn tỉnh là 144.817 thuê bao. Còn với thuê bao di động trả trước, Quảng Ninh phát triển mới được 1.086.160 thuê bao năm 2016 (đạt 181% so với kế hoạch) và số thuê bao trả trước trên toàn mạng ở tỉnh lên 2.367.660 thuê bao. Tổng số BTS trên toàn tỉnh hiện cũng đạt 1918 trạm.

Với thuê bao điện thoại cố định năm 2016 của Quảng Ninh, hiện đang có 71.586 thuê bao gồm 62.499 thuê bao cố định có dây và 9.087 thuê bao cố định không dây.

Đối với kế hoạch phát triển thuê bao mới trong năm 2017, tỉnh Quảng Ninh dự kiến phát triển 888.000 thuê bao di động (gồm 850.000 thuê bao trả trước và 38.000 thuê bao trả sau), 200 trạm BTS mới cùng 1100 thuê bao cố định mới.

Còn theo báo cáo của Bộ TT&TT, tỷ lệ thuê bao di động trong toàn ngành đạt khoảng 131 thuê bao/100 dân, tỷ lệ thuê bao băng rộng di động đạt 50 thuê bao/100 dân, tỷ lệ phủ song di động đạt 94%. Báo cáo của Cục Viễn thông đến tháng 10/2016, tổng số thuê bao di động có phát sinh lưu lượng đạt 131.924.863, trong đó số thuê bao 3G đạt 48.192.717, thuê bao 2G đạt 83.732.146.

 

Tổng số thuê bao di động của Quảng Ninh đạt hơn 2,5 triệu - ảnh 1
Trong năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã phát triển được 1.133.712 thuê bao điện thoại di động, nâng tổng số thuê bao di động của toàn tỉnh đến nay là 2.584.060 thuê bao, đạt tỷ lệ 185 thuê bao/100 dân, tăng 26% so với năm 2015.

Năm 2016 là năm mà Bộ TT&TT cũng như các Sở TT&TT địa phương đã tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân, bảo vệ quyền lợi người sử dụng dịch vụ viễn thông và quản lý thuê bao di động trả trước; yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông di động tăng cường quản lý việc mua bán, lưu thông SIM di động thông qua Chỉ thị số 82/CT-BTTTT ngày 24/12/2014 về ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo và tăng cường quản lý thông tin trên mạng hay Chỉ thị số 04/CT-BTTTT ngày 15/01/2016 về tăng cường quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững thị trường dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất; Chỉ thị số 11/CT-BTTTT ngày 18/3/2016 về tăng cường bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng dịch vụ và ngăn chặn việc mua bán, lưu thông SIM di động sai quy định. Qua việc tập trung chỉ đạo, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện thu hồi SIM kích hoạt sẵn trên các kênh phân phối, đã có khoảng 10,7 triệu thuê bao bị khóa dịch vụ, thu hồi và dự kiến tổng cộng sẽ có khoảng 15 triệu SIM kích hoạt sẵn bị khóa và thu hồi.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet