Tổng Thanh tra Chính phủ: Đơn tố cáo nặc danh kèm bằng chứng có thể được xem xét

Nguyễn Tuân

Thư điện tử có ký tên chữ ký điện tử sẽ được xem xét theo quy định. Các hình thức điện tử khác cần phải xác định rõ họ tên, địa chỉ, nội dung thông tin rõ ràng cũng sẽ được xử lý theo quy trình giải quyết tố cáo.

Luật Tố cáo (sửa đổi) được các Đại biểu Quốc hội cho ý kiến với nhiều ý kiến chưa thống nhất về hình thức tố cáo. Nhiều ĐBQH cho rằng nên công nhận hình thức tố cáo bằng thư điện tử (email) để phù hợp với xu thế hiện nay, nhất là khi Chính phủ đang hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng nếu công nhận hình thức tố cáo bằng thư điện tử sẽ rất khó kiểm soát đối với những đơn thư tố cáo nặc danh.

Phát biểu giải trình trước Quốc hội chiều 16/06, Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu cho biết, về hình thức tố cáo, ban soạn thảo đã đưa ra hai hình thức trực tiếp và gửi đơn thư có ký tên.

Theo Tổng Thanh tra Chính phủ, dự thảo quy định như vậy là bởi giải quyết tố cáo các cán bộ công chức, viên chức có nội dung và yêu cầu giải quyết rất chặt chẽ, phức tạp, và nhạy cảm. Khi nhận được thông tin, cơ quan có thẩm quyền phải tiếp nhận, xử lý và xác định rõ nội dung tố cáo, kể cả những xử lý vi phạm đối với những trường hợp lợi dụng quyền tố cáo để vu khống, gây mất đoàn kết. Chính vì vậy, dự thảo Luật đã quy định hai hình thức như trên.

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu.

Tuy nhiên, qua ý kiến thảo luận của các ĐBQH, để tạo điều kiện cho công dân tố cáo và cung cấp thông tin; để giải quyết xử lý theo thẩm quyền, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết có thể sẽ mở rộng hai hình thức.

“Thứ nhất, thư điện tử có ký tên chữ ký điện tử sẽ được xem xét theo quy định,” Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu khẳng định. “Các hình thức điện tử khác cần phải xác định rõ họ tên, địa chỉ, nội dung thông tin rõ ràng cũng sẽ được xử lý theo quy trình giải quyết tố cáo”.

“Thứ hai, đối với tố cáo nặc danh. Có hai trường hợp, trường hợp đơn thư tố cáo có nội dung không chính xác, bịa đặt, vu khống sẽ không được xem xét. Trường hợp đơn thư tố cáo nặc danh có nội dung rõ ràng, cụ thể được gửi kèm bằng chứng vẫn sẽ được xem xét xử lý để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, và không xử lý theo quy trình của việc giải quyết tố cáo”.

Về bảo vệ người tố cáo, nhiều ý kiến cho rằng quy định trong dự thảo còn chung chung, mang tính hình thức, chưa chặt chẽ. Do đó cần quy định cụ thể về cơ chế, nội dung, hình thức, biện pháp, chế tài. Tổng Thanh tra Chính phủ khẳng định cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu những ý kiến này và bổ sung vào dự thảo Luật sẽ trình lần tới. 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet