Tổng thống Hàn Quốc thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ

Hoàng Nam

Sáng nay (23/3), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ. 

Sau buổi sáng làm việc đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In tại Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mời Tổng thống Moon Jae In tới thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ.

Tại đây, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã giới thiệu với Tổng thống Hàn Quốc về nơi ở, nơi làm việc của Bác Hồ lúc sinh thời.

Ngoài thăm nhà sàn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae In cũng đã tới cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ.

Dưới đây là một số hình ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Moon Jae In thăm khu di tích nhà sàn Bác Hồ:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet