Tổng thư ký Quốc hội: Mọi công việc cho bầu cử đã sẵn sàng!

Tuấn Minh

Tại cuộc họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, chiều 20/5, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết đến thời điểm này mọi công việc chuẩn bị cho bầu cử đã sẵn sàng.

Trao đổi với báo chí, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, cho đến thời điểm này, Hội đồng bầu cử quốc gia đã và đang chủ động làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 từ sau khi Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các cấp công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa 14, đại biểu HĐND các cấp.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trên cơ sở các văn bản, kiến nghị của địa phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, các Tiểu ban của Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan hữu quan đã ban hành nhiều văn bản để hướng dẫn, giải đáp những vướng mắc, kiến nghị về công tác bầu cử.

Đến nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành được 81 văn bản hướng dẫn, trả lời các cơ quan, địa phương và một số công dân về những vấn đề liên quan đến công tác bầu cử.

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin với báo chí. (Ảnh: Tuấn Minh)

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri được Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc phân loại cử tri được quyền bỏ phiếu bầu cử đối với từng cấp đại biểu HĐND, các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu; tiến hành rà soát, bổ sung, cập nhật kịp thời những thiếu sót liên quan đến danh sách cử tri, bảo đảm việc lập danh sách cử tri được thực hiện đầy đủ, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Tổng số Tổ bầu cử trong cả nước đến thời điểm hiện nay là 91.476 tổ với tổng số cử tri là 69.265.810 người. Hiện các Tổ bầu cử đã tiến hành xong việc cấp phát thẻ cử tri.

“Việc tổ chức vận động cho các ứng viên ĐBQH, đại biểu HĐND được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử và hướng dẫn của Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

Theo Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, trong đợt tổ chức vận động bầu cử này, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQVN các cấp đã tổ chức hôị nghị, phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri; thông báo cho những người ứng cử về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để người ứng cử sắp xếp thời gian đến gặp gỡ, tiếp xúc cử tri.

Theo báo cáo, từ sau ngày 2/5, nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử ĐBQH khóa 14 và đại biểu HĐND các cấp trong không khí dân chủ, cởi mở, bảo đảm công bằng giữa những người ứng cử. Không có sự phân biệt, khoảng cách giữa những người có chức, có quyền với những người không đảm nhiệm chức vụ hoặc người tự ứng cử.

Đề cập đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, trong thời gian qua, Hội đồng bầu cử đã tiếp nhận được nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị công dân.

Trong những đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, có nhiều đơn, thư không liên quan đến cuộc bầu cử; có nhiều đơn, thư nặc danh, nội dung không rõ ràng và trùng lặp, một số trường hợp lợi dụng dịp bầu cử để khiếu nại, khiếu kiện những vấn đề đã khiếu kiện trước đây và đã được giải quyết.

Theo báo cáo, hầu hết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo đã được nghiên cứu, xem xét chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền, các tổ chức bầu cử xem xét, giải quyết. Trình tự xem xét, giải quyết được thực hiện đúng quy trình, thủ tục của pháp luật về bầu cử. 

Theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, đến nay, Hội đồng bầu cử quốc gia không nhận được đơn thư kiến nghị nào về việc không đồng ý với kết luận trả lời của Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố.

“Bước vào giai đoạn này, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử được hết sức chú trọng. Càng gần đền ngày bầu cử, Hội đồng bầu cử quốc gia đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai các phương án, tăng cường bảo đảm công tác an ninh, trật tự, an toàn cho ngày bầu cử”, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet