TP Lào Cai cần 86 tỷ đồng phát triển đường giao thông nông thôn

NH

Các tuyến đường giao thông nông thôn thuộc 5 xã xây dựng nông thôn mới, đó là: Cam Đường, Đồng Tuyển, Vạn Hoà, Hợp Thành và Tả Phời.

Tính đến hết tháng 5/2015, TP Lào Cai đã kiên cố hoá được 86 km đường giao thông nông thôn (đạt 96% kế hoạch) và mở mới 22 km (đạt 67,8% kế hoạch).

Theo tính toán, để hoàn thành việc kiên cố hoá và mở mới đường giao thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2015, TP Lào Cai cần 86 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách hỗ trợ 50 tỷ đồng, nguồn lực từ các doanh nghiệp, các tổ chức hỗ trợ 16 tỷ đồng, còn lại nhân dân đóng góp 20 tỷ đồng.

Được biết, đến năm 2020, TP Lào Cai phấn đấu mở mới 7 km đường giao thông nông thôn tại xã Hợp Thành; kiên cố hoá 15 km đường trục thôn, liên thôn; nâng cấp 33 km đường trục xã, liên xã và tất cả các cầu treo trên địa bàn các xã; quản lý, khai thác tốt 130 km đường trục thôn, liên thôn và đường đến trung tâm các xã.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet