TP Yên Bái đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố vào cuộc sống

PV (Báo Yên Bái)

Bước vào nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tích cực chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức quán triệt, tuyên truyền đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Với những nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định rõ, thành phố Yên Bái sẽ chú trọng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hoàn thành xây dựng nông thôn mới của thành phố vào năm 2017. Trong lĩnh vực công nghiệp, tập trung phát triển theo hướng tiên tiến, hiện đại, thân thiện với môi trường, thu hút đầu tư phát triển các lĩnh vực may mặc, lắp ráp các sản phẩm điện tử, ô tô, xe máy..., tiếp tục triển khai thực hiện "Đề án phát triển nghề và mở rộng làng nghề sản xuất miến đao xã Giới Phiên, Phúc Lộc, giai đoạn 2014 - 2016". Tập trung thực hiện quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030 và quy hoạch chi tiết các xã, phường, tập trung các nguồn lực để tạo ra sự phát triển đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, chỉnh trang nâng cấp đô thị. Đối với 10 khu dân cư thu nhập thấp và các tuyến đường Trần Bình Trọng, Lê Chân, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên... cũng sẽ được tập trung nâng cấp.

Để xây dựng và phát triển thành phố Yên Bái thực sự là trung tâm chính trị, kinh tế,

Đến nay, có 33/42 đảng bộ trực thuộc đã triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, một số đơn vị triển khai sớm và đạt kết quả cao như Đảng bộ phường Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Nam Cường, xã Phúc Lộc... và trong quý IV này, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ hoàn thành việc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX.

văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh, phấn đấu trở thành đô thị loại II trước năm 2020, Đảng bộ thành phố đã đưa ra nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trước hết, thành phố tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc biệt là lợi thế về giao thông, tạo điều kiện để huy động nội lực, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế thành phố; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ tạo động lực quan trọng để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý trong giải quyết các thủ tục hành chính...

Cùng với 3 khâu đột phá đã được Đại hội Đảng bộ khóa XVIII xác định và 5 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 là thu hút và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển; tăng cường công tác quản lý đô thị; phát triển thương mại, dịch vụ nhanh, bền vững; thực hiện cải cách hành chính; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với bước đi phù hợp.

Một góc Thành phố Yên Bái

Theo đồng chí Đoàn Đức Thuận - Phó bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: "Ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, trước mắt là nhiệm vụ 3 tháng cuối năm để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, tạo tiền đề quan trọng cho thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ban Thường vụ Thành ủy cũng xác định việc nghiên cứu, tổ chức học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu nhằm tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc nhận thức, đánh giá về mục tiêu, các giải pháp lớn trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 để xây dựng thành phố Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Đồng thời, quán triệt cho các cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững tinh thần nội dung Nghị quyết gắn với xây dựng chương trình hành động, tạo cơ sở cho việc thực hiện Nghị quyết đồng bộ, hiệu quả. Các chi, đảng bộ trực thuộc tập trung cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động và tổ chức thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn ở cơ sở để Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống. Ngay sau hội nghị cán bộ chủ chốt thành phố, các chi, đảng bộ trực thuộc cũng đã nhanh chóng tiến hành tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX tới tất cả đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đây được xác định là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và rất quan trọng, qua đó giúp cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên nắm rõ những nội dung, quan điểm cơ bản của Nghị quyết để có hướng triển khai thực hiện phù hợp với lợi thế của từng địa phương, đơn vị.

Hoạt động sản xuất công nghiệp của Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt Nam tại Yên Bái

Minh Tân là một trong những Đảng bộ trên địa bàn thành phố thực hiện tốt việc học tập và quán triệt Nghị quyết tới đảng viên, quần chúng nhân dân. Ngày 30/10 vừa qua, Đảng bộ phường đã tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. Hơn 500 đảng viên thuộc 9 khu dân cư trên địa bàn phường đã nghe báo cáo viên của Thành ủy truyền đạt thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế cũng như thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII cùng những mục tiêu tổng quát, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái lần thứ XIX.

Cùng với đó, từ ngay sau Đại hội, Đảng bộ phường đã nhanh chóng cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bộ bằng chương trình cụ thể. Dễ dàng nhận thấy những ngày này, các lực lượng chức năng trên địa bàn phường đang tích cực ra quân chấn chỉnh trật tự đô thị, giải phóng hành lang, lề đường, đảm bảo an toàn giao thông, tạo nên diện mạo khang trang. Cùng với chú trọng xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Đảng bộ phường luôn chú trọng phát triển kinh tế, quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa, xã hội, phát triển nếp sống văn hóa ở khu dân cư...

Những tháng đầu năm, thành phố đã đạt những kết quả khá toàn diện. Trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất đạt hơn 1.889 tỷ đồng, phần thành phố quản lý đạt trên 1.082 tỷ đồng, đạt hơn 78% kế hoạch năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội phần thành phố quản lý đạt 6.037 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên 233 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt 1.750 tỷ đồng, thành phố khởi công mới 35 công trình, đến nay đã hoàn thành 26/35 công trình. Dự án nâng cấp đô thị thành phố bằng nguồn vốn vay WB đã triển khai thi công 11 hạng mục công trình. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch được tăng cường chỉ đạo, tiếp tục giải quyết những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng các công trình của tỉnh và thành phố. Văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm. Đã giải quyết việc làm cho 2.547 lao động.

Với chương trình hành động cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, mục tiêu thực hiện rõ ràng cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân và quyết tâm chính trị cao, tin tưởng rằng những mục tiêu cùng 23 chỉ tiêu cụ thể mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra sẽ được triển khai thực hiện thành công và đạt kết quả cao nhất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet