TP.HCM: "Bêu” tên cơ sở thu vượt mức trần công chứng

Nguyễn Cường

UBND TP.HCM yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết công khai mức trần quy định tại trụ sở và báo cáo về Sở Tư pháp để nơi này quản lý.
Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Mới đây UBND TP.HCM đã ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn và cho biết sẽ có hiệu lực từ ngày 1/4 tới.

Ngoài ra, trong vòng 20 ngày kể từ khi có hiệu lực, các tổ chức hành nghề công chứng phải tự điều chỉnh và xác định mức thù lao đối với từng loại việc (không được vượt quá mức trần trong quy định).

Sau thời gian trên những nơi nào thu cao hơn mức trần sẽ bị xử lý bằng cách buộc nộp lại số tiền đã thu vượt, đồng thời công khai trên các trang thông tin của Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Cục thuế.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng phải niêm yết công khai tại trụ sở và báo cáo về Sở Tư pháp để nơi này quản lý.

Quyết định cũng quy định tổ chức hành nghề có trách nhiệm quản lý, sử dụng thù lao công chứng và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Trong quyết định này quy định rất rõ về phạm vi áp dụng, đối tượng và những nguyên tắc áp dụng với mức chi phí cụ thể như bảng dưới đây:


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet