TP.HCM: Chấm dứt học thêm ngay từ đầu năm học

Bạch Dương

Ngay sau khi có chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã có văn bản gửi trưởng phòng, hiệu trưởng, giám đốc các đơn vị giáo dục trong địa bàn thành phố thực hiện chấm dứt học thêm ngay từ đầu năm học
Học sinh TP.HCM tan ca học thêm buổi tối

Theo đó, Sở GDĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện chỉ đạo của Thường trực thành ủy và UBND TP.HCM về việc phải chấm dứt việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường từ năm học 2016-2017.

Đối với các cơ sở giáo dục đã được cấp phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường, căn cứ theo điều kiện dạy học, các đơn vị chủ động thực hiện phương án và thủ tục ngưng dạy thêm, học thêm trong nhà trường và gửi về Sở hoặc Phòng GDĐT tùy theo phân cấp quản lý để ban hành quyết định giải thể từ năm học 2016-2017.

Các đơn vị thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới kiểm tra, đánh giá nhằm nâng cao chất lượng dạy học ngay trong các giờ dạy trên lớp, đảm bảo cung cấp đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng, tăng cường giáo dục kỹ năng tự học cho học sinh; chuẩn bị các điều kiện và thủ tục để tổ chức dạy học hai buổi/ngày cho học sinh, nhất là học sinh cuối cấp theo quy định của Bộ GDĐT. Hiệu trưởng các trường phân công giáo viên giảng dạy và kiêm nhiệm đủ tiết nghĩa vụ.

Các Phòng GDĐT làm tốt công tác tham mưu cho UBND quận, huyện để quản lý việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường trên địa bàn; chỉ đạo các trung tâm học tập cộng đồng phường, xã điều tra nhu cầu học tập của cộng đồng, xây dựng nội dung và hình thức học tập phù hợp với điều kiện cụ thể của từng nhóm đối tượng trên địa bàn; tham mưu ngay với UBND quận, huyện để có giải pháp chấm dứt ngay tình trạng chạy trường, chạy lớp, đảm bảo tiến độ xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet