TP.HCM chính thức có tài liệu “Hướng dẫn hoạt động phòng khám đa khoa”

An Nhiên

Những người làm công tác quản lý và những người hành nghề khám, chữa bệnh phải không ngừng đổi mới, lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động trong bối cảnh hiện nay.

Ngành y tế cả nước đang nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh với nhiều chủ trương, chính sách và cơ sở pháp lý mới về hoạt động khám chữa bệnh đòi hỏi người làm công tác quản lý và những người hành nghề khám, chữa bệnh phải không ngừng đổi mới, lấy người bệnh làm trung tâm cho mọi hoạt động.

Sở Y tế TP.HCM đã xây dựng chương trình đào tạo liên tục “Hướng dẫn hoạt động phòng khám đa khoa” với những nội dung thiết thực nhằm trang bị cho người làm công tác quản lý và người hành nghề tại phòng khám đa khoa trên địa bàn thành phố những kiến thức cần thiết liên quan trực tiếp đến hoạt động của phòng khám như: quản lý nhân lực phòng khám đa khoa, quy định về cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động, quy định chuyên môn, quy định về đào tạo liên tục, quy định về khám chữa bệnh BHYT, khám sức khoẻ, tiêm chủng,…

Bên cạnh đó, tài liệu cũng giúp cho nhà quản lý sử dụng có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại phòng khám đa khoa. Theo lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM, tài liệu sẽ giúp cho những người làm công tác quản lý và hành nghề tại phòng khám đa khoa nắm bắt và vận dụng những kiến thức cần thiết cho hoạt động thực tiễn của đơn vị mình một cách thiết thực và hiệu quả tại tất cả phòng khám đa khoa của thành phố.

Trên cơ sở tài liệu này, Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức các khoá đào tạo liên tục cho các phòng khám đa khoa trong thời gian tới, đồng thời cũng là cơ sở để Sở Y tế xây dựng nội dung kiểm tra chuyên đề dành cho các phòng khám đa khoa, không ngoài mục đích để hướng dẫn các phòng khám hoạt động và phát triển bền vững trên cơ sở luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng phòng khám đa khoa sẽ được tiến hành kể từ tháng 11/2016, lần lượt tất cả phòng khám đa khoa sẽ được kiểm tra, đánh giá chất lượng và công khai cho người dân biết.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet