TP.HCM: Công bố 6 trường hợp không thuộc diện tinh giản biên chế

Nguyễn Cường

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị rà soát những đối tượng đề nghị tinh giản biên chế kể từ 2016 trở về sau.
Người có chuyên ngành đào tạo không phù hợp nhưng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được giữ lại.

Theo UBND, các trường hợp không thuộc diện tinh giản biên chế bao gồm:

Công chức, viên chức có hai năm liên tiếp được đánh giá phân loại không hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện giải quyết chế độ, chính sách thôi việc theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính phủ quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo phù hợp với quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn, trình độ đào tạo đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, nhưng đưa vào diện tinh giản do chưa đạt trình độ chuẩn.

Công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn quy định của cơ quan có thẩm quyền về tiêu chuẩn trình độ đối với vị trí việc làm hiện đang đảm nhiệm, đưa vào diện tinh giản dôi dư do cơ cấu lại công chức, viên chức.

Công chức, viên chức có chuyên ngành đào tạo chưa phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhiệm nhưng luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công chức, viên chức có lý do nghỉ ốm, nhưng chưa đáp ứng được quy định có số ngày nghỉ tối thiểu bằng số ngày nghỉ tối đa được hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo Luật Bảo hiểm xã hội.

Công chức, viên chức đang công tác tại các tổ chức hiện đang hoạt động bình thường nhưng đưa vào diện tinh giản dôi dư do sắp xếp tổ chức.

Cũng theo UBND TP thì chỉ ra quyết định tinh giản biên chế đối với công chức, viên chức sau khi có ý kiến thẩm tra của Bộ Nội vụ.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet