TP.HCM đầu tư 2.600 tỷ cho nông nghiệp công nghệ cao

Nguyễn Cường

Nhằm hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới, vừa qua UBND TP.HCM đã phê duyệt Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trong một lần tham quan các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao của TP.HCM.

Chương trình này cũng nhằm mục đích: “Phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, là trung tâm sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng cao, an toàn của khu vực, bảo vệ môi trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về rau sạch, hoa tươi, cá kiểng, sữa của thị trường và gắn với phát triển du lịch mang đặc trưng thành phố; bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển dịch vụ bảo hiểm trong nông nghiệp; tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, xây dựng các chuỗi liên kết và chuỗi cung ứng trong nông nghiệp” – theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10.

Để thực hiện chương trình, TP.HCM đã quyết định huy động nguồn vốn khoảng 2.639 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách là 1.404 tỷ đồng (chiếm 53%), kinh phí của nông dân, doanh nghiệp 1.235 tỷ đồng (chiếm 47%).

Theo kế hoạch, giai đoạn từ năm 2016-2020 sẽ được dành số vốn dự kiến khoảng 2.139 tỷ đồng.

Cụ thể, số tiền dùng xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng là 843 tỷ đồng, gồm: Triển khai các dự án xây dựng mới và mở rộng Khu nông nghiệp Công nghệ cao (643 tỷ đồng); Xây dựng Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố (200 tỷ đồng); Xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (1.045 tỷ đồng)

Số tiền để triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học là 25 tỷ đồng (5 tỷ đồng x 5 năm). Công tác đào tạo nguồn nhân lực sẽ được đầu tư 28,5 tỷ đồng.

Về nhân lực, TP sẽ đưa đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài 25 thạc sĩ, tiến sĩ với số tiền 21,5 tỷ đồng; Đào tạo ngắn hạn 40 lượt cán bộ kỹ thuật ở trong nước (2 tỷ đồng). Đào tạo ngắn hạn nâng cao 20 lượt cán bộ kỹ thuật ở các quốc gia như Israel, Hà Lan, Mỹ, Pháp, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan (5 tỷ đồng).

Trong khi đó công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao sẽ được đầu tư 148 tỷ đồng. Công tác chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (dự kiến 5 - 6 công nghệ) được đầu tư 50 tỷ đồng (bao gồm chi phí thiết bị, bản quyền công nghệ, đào tạo cán bộ kỹ thuật gắn với công nghệ được tiếp nhận).

Tiếp tục giai đoạn từ năm 2021-2025 sẽ được đầu tư số tiền còn lại (dự kiến 500 tỷ đồng).

Trong số này sẽ dành 200 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng; 25 tỷ cho các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao; 100 tỷ đồng để xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

TP cũng tiếp tục dành 50 tỷ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, và 125 tỷ cho công tác chuyển giao công nghệ từ nước ngoài.

Với mức đầu tư trên, TP đã đặt ra những yêu cầu cao, cụ thể về hiệu quả kinh tế.

Theo đó TP yêu cầu chất lượng sản phẩm nông sản đảm bảo đồng đều, mẫu mã tốt góp phần tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đạt 800 triệu đồng/ha/năm vào năm 2020, cao gấp 2 - 3 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Từ đó đẫn đến giá trị tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp bình quân giai đoạn 2016 - 2020 tăng cao hơn 8%/năm so với giai đoạn 2011 - 2015.

Về hiệu quả xã hội, TP cho rằng chương trình được thực hiện sẽ thúc đẩy nhanh sản xuất nông nghiệp của thành phố phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, hiệu quả, bền vững.

Việc phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ góp phần đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao trình độ thâm canh của người sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi tập quán canh tác theo lối công nghiệp, phù hợp với nền kinh tế thị trường.

Hướng đi này cũng sẽ làm cho đời sống nông dân trong vùng được cải thiện do tăng thu nhập, đóng góp tích cực trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và góp phần tích cực vào chương trình xây dựng nông thôn mới.

Không những vậy, chương trình còn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở và thành phố, làm cơ sở phát huy và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực quản lý nhà nước, nâng cao khả năng tập huấn tuyên truyền về sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng chống dịch bệnh, giảm nhẹ thiên tai, giảm ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm; hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Liên quan đến chương trình này, Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở ngành tuyên truyền nhận thức của người dân, doanh nghiệp về phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá về sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, và phối hợp với các Sở ngành, các hội, đoàn thể, doanh nghiệp phát động sáng tạo, sáng chế các giải pháp, phần mềm ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet