Thanh tra Sở GDĐT TP.HCM vừa thành lập đường dây nóng kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh lớp 10 năm 2016 tại TP.HCM.

Đường dây nóng này sẽ tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị và tố giác tiêu cực liên quan đến kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh lớp 10 năm 2016 tại TP.HCM qua địa chỉ:

Số điện thoại đường dây nóng: (08) 3.822.3358 (Thanh tra Sở GDĐT) tiếp nhận thông tin, phản ánh, kiến nghị trong giờ hành chính;

Địa chỉ thư điện tử đường dây nóng: thanhtra.sotphochiminh@moet.edu.vn, tiếp nhận thông tin phản ánh các thời điểm trong ngày.

Kết quả tiếp nhận, phản ánh, kiến nghị từ đường dây nóng sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Thanh tra Sở GDĐT: http://thanhtra.hcm.edu.vn.

Bạch Dương