TPHCM: Huy động mọi nguồn lực, đưa nghị quyết vào cuộc sống

K.V (Đảng Cộng Sản)

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (khóa X) yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần nhanh chóng lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện ngay trong toàn Đảng bộ.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định 14 chỉ tiêu, 12 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 7 chương trình đột phá liên quan đến các lĩnh vực cơ bản và trọng yếu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển Thành phố trong những năm tới.

Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống Thành ủy TP. Hồ Chí Minh (khóa X) cũng đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng cần phân công trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra, giám sát và chú trọng sơ kết, tổng kết. Tập trung chỉ đạo các Chương trình đột phá từ tư duy đến chính sách; từ bố trí cán bộ đến điều hành, tổ chức thực hiện phải đạt được yêu cầu đột phá.

​TP.HCM luôn ở vị trí dẫn đầu trong 63 tỉnh - thành về thu hút đầu tư nước ngoài

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cho biết, những năm tới đây, khi Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu, rộng vào kinh tế thế giới sẽ tạo ra cho Thành phố nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thử thách. Để thực hiện mục tiêu “ Xây dựng TP. Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học- công nghệ của khu vực Đông Nam Á…”, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo sự đột phá trong nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Trong đó, tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh. Tiếp tục thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp trọng yếu; phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ chất lượng cao, hiệu quả.

Cũng theo ông Lê Hoàng Quân, TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát triển đô thị bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ. Phát triển, ứng dụng mạnh mẽ khoa học- công nghệ, thật sự là động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục- đào tạo gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường quảng bá hình ảnh của Việt Nam và TP. Hồ Chí Minh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia phát triển Thành phố, xây dựng đất nước. Đẩy mạnh thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả 7 chương trình đột phá, có bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trong từng chương trình để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập và nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Đồng thời, thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền Thành phố, phát huy vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể và người dân Thành phố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.

PGS.TS Phan Minh Tân, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho rằng, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X đã nêu rõ vai trò của khoa học công nghệ, nếu nói khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Khi đó, chúng ta mới quan tâm nhiều hơn tới khoa học công nghệ, dành nhiều thời gian vào vấn đề này, huy động được sự quan tâm của xã hội đầu tư vào lĩnh vực khoa học công nghệ. PGS.TS Phan Minh Tân kỳ vọng với những giải pháp đột phá thì chắc chắn sẽ tạo ra đột phá cho kinh tế TP. Hồ Chí Minh trong 5 năm tới.

GS.TS Phạm Văn Biên, Phó Chủ tịch Hội Sinh học TP. Hồ Chí Minh đề xuất, để khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ, phải có sự thay đổi nhận thức và hành động tích cực của cơ quan quản lý Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp. Những năm trước đây, TP. Hồ Chí Minh đã thử nghiệm phương thức khoán đề tài, tức là trả kinh phí cho các nhà khoa học bằng kết quả nghiên cứu, đã phần nào tháo gỡ được khó khăn về cơ chế tài chính trong nghiên cứu khoa học. Trong thời gian tới, Thành phố nên đẩy mạnh việc khoán đề tài kết hợp đặt hàng đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học. Khi đầu tư cho các đề tài nghiên cứu, nên sàng lọc để chọn ra các đề tài có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Cùng với đầu tư kinh phí chuyển các đề tài nghiên cứu thành công nghệ sản xuất, Nhà nước nên có cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ. Những giải pháp này sẽ tạo động lực cho khoa học- công nghệ của TP. Hồ Chí Minh phát triển…

Có thể thấy, những nhiệm vụ trên đòi hỏi sự tập trung mọi nguồn lực và sức mạnh cả hệ thống chính trị; sự thống nhất giữa các cấp, các ngành, sự nỗ lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố và đặc biệt là sự ủng hộ, cộng đồng trách nhiệm của từng người dân Thành phố, để cùng nhau chung sức xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành Thành phố có chất lượng sống tốt, ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Góp phần “vì cả nước, cùng cả nước” xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa./..

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng:

"Trong thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực, bồi dưỡng và phát huy nhân tố con người để xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt hơn, đời sống nhân dân được chăm lo tốt hơn. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân; tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính để nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp nhằm phục vụ nhân dân tốt hơn. Quyết liệt cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh, xóa bỏ những rào cản để khơi thông mạnh mẽ các nguồn lực, đáp ứng nhu cầu phát triển"

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet