TP.HCM: Lồng ghép phòng, chống mua bán người với chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Vũ Minh

Trên đây là nội dung UBND TP.HCM đưa ra trong Kế hoạch phòng chống buôn người giai đoạn 2016 – 2020, được ban hành ngày 16/9.
TP.HCM: Lồng ghép phòng, chống mua bán người với chống tội phạm, tệ nạn xã hội - ảnh 1
Các đối tượng buôn người sử dụng rất nhiều thủ đoạn để dụ dỗ các nạn nhân. Hình minh họa: Internet.

Theo đó, mục đích của kế hoạch là nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của cá nhân, gia đình và toàn xã hội trong chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ mua bán người, giảm tội phạm mua bán người.

Đồng thời cũng tăng cường hơn nữa năng lực và sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chuyên trách phòng, chống mua bán người trong thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này, và nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm mua bán người và công tác xác minh, tiếp nhận, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

Ngoài ra kế hoạch cho thấy sẽ thực hiện lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người với chương trình phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các chương trình phát triển kinh tế của TP như: chương tình giảm nghèo, giải quyết việc làm, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em…

Cách thực hiện này sẽ nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị và đoàn thể xã hội trong công tác tuyên truyền giáo dục, chăm lo xây dựng môi trường xã hội lành mạnh ở địa bàn khu dân cư, hay trong tư vấn, hỗ trợ, giúp đỡ trong hoạt động cho, nhận con nuôi, kết hôn với người nước ngoài.

TP nhấn mạnh khi thực hiện các cơ quan chức năng phải tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, thiết thực, đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng, các địa phương để tạo thế đồng bộ, hiệu quả, triệt để trong công tác này.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình, TP yêu cầu Sở Tư pháp phối hợp với các đơn vị thực hiện các biện pháp sau: phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người và hỗ trợ pháp lý cho các nạn nhân; quản lý, kiểm tra hoạt động hỗ trợ kết hôn, nhận con nuôi; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật hiện hành cho phù hợp với yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Đồng thời TP cũng chỉ đạo Sở Du lịch cần phối hợp với các sở, ban ngành khác đảy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống buôn người, trong đó chú trọng lồng ghép các nội dung tuyên truyền này vào các chương trình văn hóa du lịch.

Ngoài ra cần quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra hoạt động du lịch trong và ngoài nước, hoạt động của các tổ cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch trên địa bàn TP nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng các hoạt động này để mua bán người.

Trong khi đó Sở Y tế sẽ là nơi phụ trách khám chữa bệnh cho nạn nhân bị mua bán nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ, tái hoà nhập cộng đồng cho nạn nhân; hướng dẫn các cơ sở y khoa hỗ trợ về truyền thông phòng, chống mua bán người cho các sản phụ độc thân.

Về phía Ủy ban Mặt trận tổ quốc, TP đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao hiều biết của các hội viên về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người và các biện pháp phòng ngừa; tham gia tạo việc làm, dạy nghề, hõ trợ cho các nạn nhân tái hòa nhập cộng đồng.

Cũng liên quan đến chương trình này, TP đề nghị Hội liên hiệp Phụ nữ TP xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược thay đỏi hành vi tại cộng đồng, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống mua bán người.

Đơn vị này cũng cần tiếp tục xây dựng, củng cố, mở rộng và tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên về phòng, chống mua bán người; duy trì và nhân rộng các mô hình tại các địa bàn trọng điểm về mua bán người, trong đó chú ý đến phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thất nghiệp, hay công nhân tại các khu chế xuất, khu nhà trọ, khu lưu trú…

TP cũng đề nghị TAND TP và VKSND TP phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự các vụ án mua bán người; lựa chọn án điểm và tổ chức xét xử lưu động để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Về kinh phí thực hiện chương trình, UBND TP cho rằng sẽ được bố trí trong dự toán chi thường xuyên của các sở ngành, quận huyện. Căn cứ nhiệm vụ được giao, hàng năm các đơn vị nói trên sẽ lập dự toán chi ngân sách.

Tuy nhiên để giảm gánh nặng cho ngân sách TP cũng khuyến khích các đơn vị, địa phương tranh thủ nguồn viện trợ quốc tế và huy động các nguồn hợp pháp khác từ các nước, các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, cá nhân nhưng phải phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet