TP.HCM: Phải chấm dứt chè chén, tiệc tùng khi được đề bạt, hội họp…

Nguyễn Cường

Đó là chỉ đạo của UBND TP. HCM trong chương trình hành động mới được ban hành gần đây nhằm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Văn bản được Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ký ban hành.

Không quan liêu, vô cảm trước người dân

Mục đích của nghị quyết này là nhằm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Ngoài ra còn để khắc phục những hạn chế trong bộ máy nhà nước, đồng thời hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sáng, “là tấm gương sáng để quần chúng noi theo”.

Đồng thời sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, phân công rõ ràng, cụ thể và thống nhất với chủ trương “một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị thực hiện và chịu trách nhiệm, các cơ quan khác phối hợp”.

Để thực hiện, TP yêu cầu thủ trưởng cơ quan phải chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả để khắc phục tình trạng quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn bức xúc của nhân dân.

Song song đó cần xây dựng quy định pháp luật để đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiên cứu cơ chế phân cấp, phân quyền đi đôi với cơ chế tự giác, tự chịu trách nhiệm nhằm kiểm tra, phát hiện và đình chỉ công tác, thậm chí xử lý theo pháp luật đối với cán bộ dưới quyền khi có dấu hiệu chậm trễ, trì hoãn, hay kém hiệu quả khi thực hiện công việc được giao.

TP cũng nêu rõ rằng phải “phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc có dấu hiệu bỏ trốn đối với cán bộ, công chức trong quá trình điều tra xét xử”.

Trong văn bản này, TP cũng yêu cầu các đơn vị chấm dứt tình trạng tổ chức chè chén, tiệc tùng, liên hoan… khi hội họp, được đề bạt, thuyên chuyển công tác, tổ chức cưới hỏi, ma chay, giỗ, tết…xa hoa lãng phí, không phù hợp với thuần phong mỹ tục và chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của TP, gây phản cảm, bức xúc trong xã hội.

Cán bộ, công chức sẽ cam kết không “tự diễn biến”

Để khuyến khích cán bộ công chức và người lao động trong bộ máy hành chính của TP cống hiến cho nhiệm vụ chung, TP chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu đề án về chính sách hỗ trợ thu nhập, với hình thức đa dạng và có tính phân hóa cao, tương xứng với chức trách, vị trí, nhiệm vụ và năng lực công tác.

Một trong các hình thức được TP nêu đích danh là chính sách nhà ở cho các đối tượng công tác tại những địa bàn khó khăn, đặc thù.

Hàng năm các cơ quan cần chỉ đạo để từng cán bộ, công chức, viên chức đăng ký và cam kết bằng văn bản về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để rèn luyện, phấn đấu.

Về vấn đề kê khai tài sản, TP chỉ đạo phải thực hiện nghiêm đặc biệt là những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước.

Đồng thời xây dựng cơ chế theo dõi và thường xuyên giám sát việc tăng, giảm tài sản của cán bộ, và tính trung thực của việc kê khai tài sản sẽ được xem là tiêu chí đánh giá phẩm chất đạo đức công vụ.

Các sở ngành liên quan đến ngân sách, tài nguyên được giao phối hợp xây dựng cơ chế để phát huy vai trò tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu về quản lý tài sản công, ngân sách và quản lý tài nguyên và môi trường, đẩy lùi tiêu cực trong sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước, ngăn chặn việc hình thành các “nhóm lợi ích”, “sân sau” và các biểu hiện “tham nhũng chính sách”.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet