TPHCM: Phát triển 20 nhóm trẻ độc lập tại khu công nghiệp

Bạch Dương

Sở GDĐT TP Hồ Chí Minh vừa xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất cho năm 2016.

Tại TPHCM hiện có khoảng 1.500 cơ sở mầm non, trong đó cơ sở mầm non trái phép chiếm 2/3, tập trung nhiều các ở quận vùng ven có các khu công nghiệp, khu chế xuất. Trên toàn thành phố hiện có trên 12.700 trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi, trong đó, số trẻ đi học ở trường công lập chiếm tỷ lệ 22%, còn lại là học ở các nhóm trẻ cấp phép và không được cấp phép.

Nhiều nhóm trẻ tư thục chưa được đào tạo khiến nhiều vụ việc bạo hành xảy ra gây bức xúc dư luận và thực tế điều kiện chăm sóc trẻ vô cùng bất an tại những nơi này làm các nhà quản lý thực sự lo ngại. 

Trước thực tế đó, Sở GDĐT TPHCM đã có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện đề án Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất. Theo đó, nhiệm vụ đặt ra là hỗ trợ, kiện toàn, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục tại 4 quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức.

Phấn đấu mỗi quận kiện toàn nâng chất lượng 30% nhóm trẻ trên địa bàn. hỗ trợ nâng chất lượng 12 nhóm tại 4 quận thí điểm Bình Tân,Tân Phú, Tân Bình, Thủ Đức; thành lập mới 8 nhóm trẻ độc lập tư thục trên địa bàn 4 quận này.

Theo đề án, 80% người nuôi giữ trẻ và 90% chủ nhóm của 4 quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng chăm sóc trẻ và được giáo dục đạo đức lương tâm nghề nghiệp. 50% các bà mẹ ở khu công nghiệp, khu chế xuất của các quận: Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức được tuyên truyền nâng cao nhận thức chăm sóc giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức tại cộng đồng; phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương, đoàn thể và các ngành liên quan trong quản lý nhóm trẻ.

Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân cũng đã có chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các khu công nghiệp trước thực tế tình hình tăng dân số cơ học diễn tiến quá nhanh dẫn đến số lượng trẻ trong tuổi mầm non tại các quận, huyện tăng cao, ở các địa phương có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất nhu cầu gửi trẻ ở độ tuổi mầm non, nhất là độ tuổi nhà trẻ (dưới 36 tháng tuổi) ngày càng tăng. 

Hệ thống các cơ sở giáo dục mầm non cả công lập và ngoài công lập tuy có tăng về số lượng nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nhiều cơ sở có chất lượng còn rất hạn chế. Việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn về đất đai và kinh phí xây dựng trường.

Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu Chủ tịch UBND các quận huyện rà soát, đánh giá và chỉ đạo thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, vốn vay và thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục mầm non phục vụ nhu cầu của cán bộ và công nhân khu công nghiệp. Đối với các khu công nghiệp đang hoạt động nghiên cứu dành quỹ đất để xây dựng trường mầm non.

Tham mưu các chính sách đặc thù của địa phương, trong đó chú ý chính sách thu hút nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để khuyến khích cá nhân, tổ chức phát triển cơ sở giáo dục mầm non.

Xây dựng cơ sở vật chất cho thuê để thành lập các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập với phí cho thuê hợp lý, đủ khuyến khích ở những nơi không thể phát triển cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước trên địa bàn; rà soát, nắm chắc tình hình hoạt động của các trường, lớp mầm non, nhất là hoạt động của nhóm, lớp mầm non tư thục, các nhóm trẻ gia đình tại địa phương. Đặc biệt trong các khu công nghiệp.

Chủ trì phối hợp với Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp dành quỹ đất và triển khai nhanh chóng việc xây dựng các trường mầm non trong các khu công nghiệp phục vụ nhu cầu gửi trẻ của công nhân trên địa bàn.

Sở GDĐT cần tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thành phố, đảm bảo môi trường chăm sóc, giáo dục trẻ lành mạnh, thân thiện và an toàn. Hàng năm chủ trì tổ chức các đoàn công tác liên ngành kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet