TP.HCM quản lý nhân lực hành nghề y tế tư nhân bằng công nghệ thông tin

An Nhiên

Sở Y tế TP.HCM triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhân lực hành nghề y tế tư nhân.

Số liệu hoạt động khám chữa bệnh 6 tháng đầu năm 2016 của ngành y tế thành phố cho thấy các phòng khám đa khoa chiếm 6,7% tổng số lượt khám và tăng hơn 10% so với cùng kỳ, điều này cho thấy hoạt động khám chữa bệnh của phòng khám đa khoa ngày càng góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân và góp phần giảm tải cho các bệnh viện của thành phố.

Do đó, việc tăng cường chất lượng cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh của các phòng khám đa khoa là một yêu cầu chính đáng và là trách nhiệm của mỗi phòng khám đa khoa. Thực tế cho thấy phần lớn phòng khám đã có nhiều nỗ lực trong nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên môn kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, và nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thực tiễn, vẫn còn tồn tại những bất cập như thay đổi về nhân sự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhưng chưa báo cáo về Sở Y tế, nếu có báo cáo cũng không đầy đủ dữ liệu theo quy định; 

Một người hành nghề đăng ký tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại nhiều phòng khám khác nhau, vi phạm nguyên tắc đăng ký hành nghề; 

Có hành vi sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại các phòng khám khác nhau trên cùng địa bàn thành phố hoặc tại các địa phương khác;

Người nước ngoài có chứng chỉ hành nghề nhưng khi hành nghề không đăng ký hành nghề theo quy định hoặc hành nghề vượt quá phạm vi cho phép dẫn đến tai biến y khoa.

Để quản lý chặt chẽ nhân lực hành nghề tại các phòng khám đa khoa, Sở Y tế TP.HCM quyết tâm triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhân lực hành nghề của ngành y tế Thành phố nói chung và trong quản lý nguồn nhân lực đối với hệ thống y tế tư nhân nói riêng, đây cũng là một trong những hoạt động hướng đến xây dựng “Y tế thông minh” của ngành y tế Thành phố.

Hiện nay, Sở Y tế đang tiến hành tập trung để nhập liệu tất cả các hồ sơ về chứng chỉ hành nghề với khoảng 36.000 hồ sơ, và khoảng 4.300 hồ sơ về giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhằm đạt được mục tiêu quản lý thời gian thực về nguồn nhân lực đang hành nghề đối với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet