TP.HCM: Sẽ không tăng biên chế cho đến năm 2016

Nguyễn Cường

Văn bản nêu rõ, từ nay đến 2016 không tăng thêm biên chế công chức, viên chức, kể cả lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung mới.

Chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số nghỉ hưu

Mới đây UBND TP.HCM đã có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các quận, huyện về việc chỉ đạo không tăng biên chế công chức và số người làm việc trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập.


Theo đó văn bản trên được đưa ra sau khi xem xét tờ trình của Sở Nội vụ vào đầu tháng 6 này. Văn bản nêu rõ, từ nay đến năm 2016 không tăng thêm biên chế công chức, viên chức, kể cả lập thêm tổ chức mới hoặc giao bổ sung mới (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện, mà không tự cân đối được số người làm việc).

Trong trường hợp được cấp có thẩm quyền lập thêm trường học, bệnh viện mà không tự cân đối được số người làm việc thì phải lập hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND TP để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Bên cạnh đó UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện chính sách tinh giảm biên chế, chỉ tuyển dụng mới không quá 50% số nghỉ hưu và tinh giảm biên chế.

Tăng cường thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Liên quan đến chính sách này, ngày 8/6 UBND TP cũng có công văn gửi các sở, ngành và lãnh đạo UBND các quận huyện để đốc thúc việc thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng.

Theo công văn này, Bảo hiểm xã hội thành phố được chỉ đạo phối hợp với thanh tra ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, ngành Y tế để tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, và cùng các cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có hành vi trục lợi từ các loại bảo hiểm nói trên.

TP cũng yêu cầu cơ quan này chủ động trong việc thanh tra, kiểm tra và xử lý nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị sử dụng lao động, phối hợp với TAND Thành phố, Cục thi hành án dân sự Thành phố để nâng cao hiệu quả công tác khởi kiện, thu hồi nợ.

Trong khi đó Sở Y tế được yêu cầu chú trọng cải tiến các quy trình, thủ tục khám chữa bệnh, tinh giảm thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người khám chữa bệnh bằng thẻ, đồng thời thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Nơi này cũng phải tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách , pháp luật về bảo hiểm y tế, ngăn ngừa và xử lý nghiêm các biểu hiện làm dụng, trục lợi từ Qũy bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó các sở Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư… cũng phải thực hiện các biện pháp phối hợp để tăng cường hoạt động này. Trong khi, Chủ tịch UBND các quận, huyện được chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ cho người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Trước mắt sẽ tập trung hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, chỉ đạo ngành giáo dục thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, vận động các hộ gia đình có mức thu nhập trung bình tham gia bảo hiểm y tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet