TP.HCM tạm dừng đề án thi tuyển các chức danh lãnh đạo sở, ngành

Nguyễn Cường

Theo kết luận của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Đề án thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP sẽ phải tạm dừng để chờ hướng dẫn của Bộ Chính trị.
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP.HCM

Trước đó, trong Thông báo kết luận số 202-TB/TW ngày 26/5/2015 của Bộ Chính trị đã có nội dung đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương không tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo các đề án do những nơi này tự xây dựng.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ thảo Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND TP trình Thường trực Thành ủy về việc tạm thời chưa triển khai Đề án nói trên, chờ hướng dẫn của Bộ Chính trị.

Vào đầu tháng 6/2016, Sở Nội vụ TP đã có tờ trình UBND TP về việc phê duyệt Đề án tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại TP.HCM.

Theo đề án, TP sẽ triển khai thi tuyển từ cấp độ giám đốc, phó giám đốc sở và tương đương xuống đến trưởng, phó phòng và tương đương thuộc sở, quận huyện và các đơn vị sự nghiệp hành chính công lập trực thuộc.

Sở Nội vụ cho rằng đề án sẽ khắc phục được tình trạng “sống lâu lên lão làng” trong công tác quản lý và tạo điều kiện cho những người trẻ, có đủ điều kiện đảm nhận các cương vị lãnh đạo, quản lý trong cơ quan.

Trước đây, vào năm 2014 TP đã tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp phòng, tuy nhiên sau đó hình thức này cũng phải dừng lại vì phải thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet