TP.HCM thực hiện hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc

Nguyễn Cường

Mới đây UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020 trên địa bàn TP.

Theo đánh giá của đề án thì quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập đã tạo ra thuận lợi chung cho sự phát triển của gia đình, đồng thời cũng mang đến không ít khó khăn, tiêu cực. Theo thống kê, tuy có giảm dần nhưng bạo lực gia đình vẫn xảy ra, trong đó 90% nạn nhân là phụ nữ, số người li hôn dưới 40 tuổi chiếm 68%.

Bên cạnh đó một số gia đình chưa thực hiện tốt trách nhiệm chăm sóc trẻ em, phụng dưỡng người cao tuổi chưa chu đáo, tình trạng sống thử, quan hệ tình dục trước hôn nhân, nạo phá thai ở người chưa thành niên vẫn tiếp tục xảy ra.

Môt gia đình đi chơi tại đường hoa Hàm Nghi (TP.HCM) vào Tết Ất Mùi vừa qua.

Do vậy đề án đặt ra mục tiêu chung là, phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình, và hỗ trợ xây dựng gia đình Việt Nam hạnh phúc, bền vững, cụ thể:

Về mối quan hệ giữa vợ và chồng: Phấn đấu đến năm 2020 hầu hết các cuộc hôn nhân đăng ký kết hôn theo đúng quy định pháp luật, giảm 15% người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định. Hàng năm trung bình giảm từ 10 – 15 hộ gia đình có bạo lực giữa vợ và chồng.

Về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái: Đến năm 2020 có 75% cha mẹ được cung cấp kiến thức và kỹ năng nuôi dạy, chăm sóc con cái, 95% hộ gia đình giành thời gian chăm sóc, nuôi dạy trẻ em. Hằng năm, trung bình giảm từ 10 – 15% hộ gia đình có bạo lực với trẻ em.

Về mối quan hệ giữa người cao tuổi với con cháu trưởng thành: Đến năm 2020 có 80% hộ gia đình có người cao tuổi được cung cấp thông tin về chính sách pháp luật với người cao tuổi, 95% hộ gia đình phụng dưỡng người cao tuổi. Hằng năm giảm từ 10 – 15% hộ gia đình có bạo lực đối với người cao tuổi.

Đề án cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 85% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trên 95% hộ gia đình nghèo, cận nghèo được cung cấp thông tin về các chính sách pháp luật và phúc lợi xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, kế hoạch đã đề ra nhiều giải pháp như, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ trong gia đình.

Nghiên cứu lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng sống và phòng chống bạo lực gia đình vào các chương trình giáo dục đào tạo phù hợp với yêu cầu của từng ngành học, cấp học. Bên cạnh đó cũng cần khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng dân cư, dòng họ… vào việc tuyên truyền, thực hiện các nội dung trên.

Ngoài ra TP cũng tổ chức thực hiện các dự án nhằm triển khai hệ thống chỉ báo nhằm đánh giá các giá trị tốt đẹp của các mối quan hệ gia đình, thực hiện các nghiên cứu về gia đình và biến đổi các mối quan hệ trong gia đình làm cơ sở để xây dựng chính sách và hoạch định chính sách về gia đình.

Hỗ trợ cho kế hoạch này, các khóa tập huấn về giáo dục kỹ năng sống, sức khỏe sinh sản cũng sẽ được tổ chức, trong đó đặc biệt quan tâm đến những người chưa thành niên và nam nữ thanh niên trong các khu công nghiệp, nhà trọ.

Để thực hiện kế hoạch này, UBND TP giao cho 16 đơn vị là các sở, ngành, UBND quận, huyện phối hợp cùng thực hiện bằng nguồn kinh phí nhà nước, các nguồn tài trơ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Theo đề án thì hiện nay TP có 19 quận, 5 huyện, 322 phường - xã, thị trấn, 1985 khu phố - ấp. Dân số là 8.477.000 người, 1.962.121 hộ gia đình, trẻ em dưới 16 tuổi là 1.347.375 em, người cao tuổi có 642.947 người (chiếm 5,4% dân số).

Các số liệu thống kê cũng cho thấy, hiện trẻ em sống trong 52% hộ gia đình, cụ thể có 41.584 em trong các hộ gia đình nghèo, 74.571 em nhập cư theo các gia đình từ các tỉnh, thành phố khác, 13.056 em theo gia đình ra ngoài địa bàn thành phố, 16.315 em có hoàn cảnh đặc biệt sống trong cộng đồng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet