TP.HCM: Thưởng Tết dương lịch cao nhất 2 tỷ, Tết âm lịch 600 triệu

Nguyễn Cường

Sở Lao động – Thương binh – Xã hội TP.HCM vừa công bố báo cáo nhanh về mức thưởng Tết của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tính đến ngày 1/5. Theo đó mức thưởng Tết cao nhất thuộc về một doanh nghiệp thuộc khối FDI.
Mức thưởng Tết tại TP.HCM năm nay được đánh giá cao hơn năm 2015. Hình minh họa (Internet)

Cụ thể, đối với Tết dương lịch đã có 896/1.216 doanh nghiệp (báo cáo về Sở) thưởng cho người lao động với số tiền trung bình 2,4 triệu đồng/người, Trong đó số tiền thưởng cao nhất là 2,082 tỷ đồng (thuộc về một doanh nghiệp FDI) và mức thưởng thấp nhất là 134 ngàn đồng.

Đối với Tết âm lịch, có 1.115/1.216 doanh nghiệp (báo cáo về Sở) cho biết sẽ thưởng cho người lao động, với số tiền trung bình là 7,3 triệu đồng/người. Trong đó mức thưởng cao nhất là 600 triệu đồng (thuộc khối doanh nghiệp tư nhân) và thấp nhất là 3,1 triệu đồng.

Báo cáo cũng cho thấy người lao động thuộc khối doanh nghiệp nhà nước có mức thưởng Tết âm lịch cao nhất với mức 13.3 triệu đồng.

Cũng theo Sở thì các ngành tài chính – ngân hàng, thăm dò khai thác dầu khí, dược, bao bì – nhựa có mức thưởng cao, còn các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, sử dụng lao động gianr đơn thì mức thưởng tương đối thấp. Tuy nhiên nhìn chung mức thưởng Tết năm nay cao hơn năm 2015.

Trong khi đó báo cáo cho thấy mức lương trung bình của người lao động tại TP.HCM (dựa trên số liệu của hơn 1.200 doanh nghiệp có báo cáo về Sở) là 7,7 triệu đồng/người/ tháng. Trong đó khối doanh nghiệp nhà nước có mức lương bình quân là 9,72 triệu, khối doanh nghiệp FDI là 3,3 triệu. Tuy nhiên người lĩnh lương cao nhất là một cá nhân thuộc khối FDI với mức 705 triệu đồng/người/tháng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet