TPHCM: Trẻ mầm non được hỗ trợ ăn trưa 120.000 đồng/tháng

Bạch Dương

Sở GDĐT TP.HCM cho biết, trẻ em 3-5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa.

Theo đó, mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho mỗi trẻ là 120.000 đồng/tháng, áp dụng đối với các đối tượng sau: Trẻ đang học mẫu giáo 5 tuổi theo Đề án phổ cập giáo dục mầm non giai đoạn 2010-2015; Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, núi cao, hải đảo, các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc bị khuyết tật, gặp khó khăn về kinh tế; Trẻ mẫu giáo 3 - 5 tuổi là thành viên hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo quyết định công nhận của UBND phường, xã, thị trấn (có mã số hộ nghèo).

Mức hỗ trợ ăn trưa được cấp theo số tháng thực học và tối đa 9 tháng/năm học, được chi trả 2 lần trong năm là tháng 10 (hoặc tháng 11) và tháng 3 (hoặc tháng 4) hàng năm. Mỗi trường hợp được hưởng chính sách hỗ trợ tối đa trong 3 năm học. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn dự toán sự nghiệp giáo dục hàng năm của Sở GDĐT và ngân sách của các quận, huyện.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non công lập, cơ sở mầm non sẽ chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện việc chi trả hỗ trợ theo 2 phương thức, giữ lại kinh phí hỗ trợ để tổ chức bữa ăn trưa cho trẻ hoặc chi trả trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ học sinh.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập, phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT chịu trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và tổ chức phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non để thực hiện việc chi trả.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet