TP.HCM triển khai 5 đề án phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020

Uyên Châu

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch số 5176/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố về triển khai công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020.
TP.HCM triển khai 5 đề án phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 - ảnh 1
Tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về (Nguồn ảnh: Trang tin điện tử của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm)

Kế hoạch này xác định công tác phòng, chống tội phạm chống mua bán người là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn với các chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, trong đó lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt; đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm mua bán người trong giai đoạn 2016 - 2020 đạt hiệu quả cao.

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thông qua các đề án: “Truyền thông phòng, chống mua bán người”, “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người”, “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán”, “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người” và “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người”.

Theo đó, Đề án “Truyền thông phòng, chống mua bán người” nhằm mục tiêu 100% số xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người; ít nhất 30% số xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn trọng điểm có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người...

Đề án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người” nhằm mục tiêu 100% các tuyến, địa bàn trọng điểm về mua bán người được các cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn; 100% thông tin liên quan đến tội phạm mua bán người được phân loại, xử lý và những trường hợp có dấu hiệu tội phạm được xác minh theo luật định; hàng năm tăng ít nhất 2% tỷ lệ khởi tố điều tra các vụ án mua bán người trên tổng số các vụ việc được phát hiện...

Đề án “Tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” nhằm mục tiêu100% các trường hợp đã tiếp nhận được tiến hành các thủ tục xác minh, xác định nạn nhân và được hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của pháp luật; 100% nạn nhân có nhu cầu được hỗ trợ; 100% nạn nhân và người thân thích có nhu cầu được bảo vệ an toàn...

Đề án “Hoàn thiện pháp luật và theo dõi thi hành chính sách, pháp luật về phòng, chống mua bán người” nhằm mục tiêu 100% các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) phần có liên quan đến tội phạm mua bán người, bảo vệ nạn nhân được ban hành và có hiệu lực cùng thời điểm với Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi) được triển khai, thực hiện...

Đề án “Hợp tác quốc tế trong phòng, chống mua bán người” nhằm mục tiêu 100% số vụ, việc mua bán người có yếu tố nước ngoài phải được đề nghị với các cơ quan chức năng của các Bộ - ngành Trung ương xem xét phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật của các nước và các tổ chức quốc tế có liên quan giải quyết; 100% các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về phòng, chống mua bán người mà Việt Nam là thành viên được triển khai thực hiện...

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an, mà đòi hỏi phải có sự tham gia của cả hệ thống chính trị. Tội phạm chắc chắn sẽ được kéo giảm nếu như có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, đồng thời từng đơn vị, từng tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet