TPHCM: Tỷ lê cán bộ nữ cơ sở trúng cử vượt xa yêu cầu của Trung ương

Nguyễn Duyên

Ngày 5-7, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở. Theo kết quả bầu cử tại các đại hội cơ sở, tỷ lệ nữ trúng cử đạt cao.

Theo ban chỉ đạo đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015- 2020, kết quả bầu cử cho tại các đơn vị tổ chức đại hội cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở cho thấy: tỷ lệ cán bộ nữ đạt yêu cầu rất cao, bình quân 30,27% (phường, xã đạt khoảng 35%; các ngành khoảng 25%) trong khi quy định của Trung ương chỉ yêu cầu không dưới 15%.

Tính đến nay, tại TPHCM, đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ bản hoàn thành với 2.335/2.346 tổ chức đảng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội (còn 11 tổ chức đảng chưa tiến hành). Công tác nhân sự trước và trong đại hội được chỉ đạo chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ. Công tác tổ chức điều hành đại hội được thực hiện theo đúng chương trình, kịch bản chi tiết, đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy định. Kết quả bước đầu ở các đơn vị thực hiện thí điểm đã cơ bản đạt được yêu cầu mở rộng dân chủ trực tiếp trong việc thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, đề cao trách nhiệm của đại biểu trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng cấp ủy, chất lượng người đứng đầu đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở. Văn kiện được chuẩn bị nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của cán bộ, đảng viên, cán bộ lão thành, cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị đại hội, các cấp ủy có sự quan tâm tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân tại địa phương, đơn vị.
Đồng Chí Võ Văn Thưởng, Phó Bí thư Thành Ủy TP HCM chỉ đạo hội nghị   Nguồn: sggp.org

Để đảm bảo tiến độ, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ trên cơ sở, cấp trên cơ sở trong thời gian tới, Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020, chủ trì hội nghị đã yêu cầu các cấp ủy cần chuẩn bị nội dung đại hội phải sát với tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Trong đó tập trung vào công tác tổng kết chăm lo đời sống nhân dân, sản xuất kinh doanh; nội dung báo cáo chính trị cần thể hiện cho người dân thấy gần gũi, sát thực với mình, với địa phương. Mặt khác, báo cáo chính trị cần ngắn gọn, rõ ràng, tránh trùng lắp, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra; lấy được nhiều ý kiến của đóng góp của nhân dân. 

Về nhân sự, các địa phương đơn vị phải đặc biệt chú ý bởi chỉ tiêu cán bộ trẻ dưới 30 tuổi TPHCM không đạt (Trung ương đặt ra không dưới 10% nhưng TP chỉ đạt bình quân 4,36%. Trong đó phường, xã đạt hơn 7%; ngành và cấp trên cơ sở đạt khoảng 1,3%). Đồng thời quan tâm bố trí, sắp xếp hợp lý đối với cán bộ không tái cử, không trúng cử cấp ủy.

Đối với công tác tổ chức đại hội, các cấp ủy cần chuẩn bị tổ chức kỹ càng, chú ý từng chi tiết nhỏ, trong quá trình tổ chức đại hội cần linh hoạt, nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, cần chú trọng đến công tác tuyên truyền, thể hiện đây là hoạt động sinh hoạt chính trị của toàn dân, gắn liền với các vấn đề người dân quan tâm, những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề liên quan đến cuộc sống của nhân dân.

Sau đại hội, các cấp ủy cần bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong đó cần đảm bảo yêu cầu rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân phụ trách để việc triển khai có hiệu quả.
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet