Mặc dù công tác tiêm chủng mở rộng đã được tiến hành rộng khắp nhưng thời gian qua tại TPHCM, một số chỉ tiêu vẫn đạt ở mức thấp.

Tại hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2015, Sở Y tế TPHCM cho biết, trong năm 2015, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin đạt 95%, tỷ lệ trẻ mắc các bệnh bạch hầu, ho gà cũng nằm trong giới hạn cho phép.

Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm ngừa uốn ván VAT 2+ ở thai phụ và nữ ở độ tuổi sinh đẻ đều đạt tỷ lệ thấp. Tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ dưới 18 tháng đạt rất thấp: Tỷ lệ trẻ tiêm mũi 4 vắc xin DPT phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván chỉ đạt 55%, tỷ lệ trẻ tiêm vắc xin sởi mũi 2 cũng chỉ đạt 76%, đặt ra vấn đề tăng cường công tác quản lý thai phụ và trẻ dưới 18 tháng trong thời gian tới.

Chiến dịch tiêm vắc xin sởi – rubella cho trẻ 1-14 tuổi đạt 87%, chưa đạt chỉ tiêu đề ra nhưng không ghi nhận có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng.

An Nhiên