TP.HCM và Hà Nội ký cam kết cải thiện thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp

Nguyễn Cường

Trong khuôn khổ buổi đối thoại giữa Thủ tướng với doanh nghiệp vào ngày 29/4 tại TP.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký cam kết với TP.HCM và TP Hà Nội với nội dung nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các chủ doanh nghiệp bên lề hội nghị.

Theo đó đối với TP.HCM, hai bên cam kết sẽ cùng phối hợp để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh theo hướng an toàn, minh bạch, thông thoáng cho các doanh nghiệp.

Hai bên cũng phối hợp đề xuất Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ xây dựng thương hiệu mang tính đặc thù của TP.HCM để các doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.  

Ngoài ra hai bên thống nhất tăng cường hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, để doanh nghiệp chủ động đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Cũng trong bản cam kết này, hai bên nhất trí ngay trong năm 2016 sẽ thực các công việc như: TP.HCM sẽ phấn đấu đạt tỷ lệ doanh nghiệp kê khai nộp thuế điện tử đạt 98%, tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 90%.

Về thủ tục hải quan TP.HCM cam kết thời gian tiếp nhận, giải quyết khai bổ sung hồ sơ, tiếp nhận kiểm tra hủy tờ khai trên hệ thống sẽ giảm đến 50% thời gian so với quy định.

Thủ tục đăng ký doanh nghiệp cũng sẽ giảm đến 30% so với quy định, thủ tục thông báo mẫu dấu và thủ tục đăng ký cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng giảm 50% thời gian so với quy định. 

Phấn đấu giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng; tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt tối thiểu 30%; đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư qua mạng đạt tối thiểu 10%.

Đối với TP Hà Nội, VCCI cam kết cung cấp thông tin cho UBND TP chi tiết đánh giá của doanh nghiệp về môi trường kinh doanh thông qua dữ liệu điều tra PCI, FDI.

Trong khi đó Hà Nội cam kết cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. Nơi này cũng cho biết sẽ công khai minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% các quyết định, chính sách, thủ tục hành chính, các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Ngoài ra Hà Nội còn khẳng định sẽ tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính trên tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt”. 

Nơi này cũng cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp: đăng ký kinh doanh, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, điện, tín dụng,… theo hướng tăng cường một cửa liên thông, hướng tới “một cửa liên thông điện tử”. 

Đặc biệt Hà Nội phấn đấu đi đầu cả nước về xây dựng Chính quyền điện tử. Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính qua mạng: đăng ký kinh doanh, thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, quy hoạch, đất đai,… 

Ngay trong năm 2016 sẽ bắt tay vào thực hiện để các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được giải quyết trong 2 ngày làm việc (giảm 33% so với quy định) đối với quá trình giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. 

Ngoài ra còn một số chỉ tiêu quan trọng khác như:

Phấn đấu giải quyết đúng thời hạn 100% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng. 

Cắt giảm đến 30% thời gian giải thủ tục hành chính về đầu tư trong nước và đầu tư có vốn nước ngoài so với yêu cầu tại các văn bản pháp luật về đầu tư.

Giảm 20% thủ tục hành chính trong các lĩnh vực giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giảm 30 đến 50% trong lĩnh vực quy hoạch.

Rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng xuống còn 21 đến 26 ngày, giảm từ 10 đến 10 ngày so với Quy định. Bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet