TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị nộp đề án tinh giảm biên chế

Nguyễn Cường

Mới đây UBND TP.HCM đã ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan nhà nước thực hiện triển khai Nghị định số 108 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Hạn cuối để những nơi này nộp đề án là giữa tháng 7 tới.

Theo đó thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, lãnh đạo các công ty do nhà nước làm chủ sở hữu phải tuyên truyền, quán triệt đầy đủ chính sách tinh giản biên chế tới các nhân sự trong cơ quan.

Theo nghị quyết 39, đến năm 2021 tỷ lệ tinh giản biên chế phải đạt tối thiểu là 10% của bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bên cạnh đó cần rà soát lại tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng tinh gọn và xây dựng đề án tinh giảm biên chế để trình UBND TP phê duyệt chậm nhất vào giữa tháng 7/2015. Đề án này phải đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế theo nghị quyết 39 của Bộ Chính trị.

Sau khi đề án tinh giản biên chế được phê  duyệt, các cơ quan, đơn vị cần lập danh sách các đối tượng tinh giản và dự toán kinh phí thực hiện việc tinh giản theo định kỳ 2 lần/năm. Danh sách này sau đó sẽ được gửi Sở Tài chính và Sở Nội vụ để thẩm định.

Khi nhận được danh sách, Sở Nội vụ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền sau đó báo cáo UBND TP. Trong khi Sở Tài chính sẽ phối hợp cùng Sở Nội vụ để dự toán kinh phí thực hiện việc tinh giản.

Liên quan đến việc này, Bảo hiểm xã hội TP có trách nhiệm rà soát, xác định cụ thể thời gian đóng bảo hiểm xã hội của các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế và tham gia giải quyết chế độ cho những người này.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet