Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của các tỉnh miền Trung và miền Nam

Hoàng Thanh

Sáng 6/7, 24 tỉnh đầu tiên đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2017 sau khi Bộ GD&ĐT đã rà soát, đối chiếu dữ liệu kết quả thi THPT quốc gia mà các địa phương gửi về. Sau đây thí sinh một số tỉnh miền Trung và miềnNam có thể tra cứu điểm thi:

Thí sinh có thể tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của các tỉnh: Thanh Hóa, Huế, Đồng Nai...tại đây

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Thanh Hóa 2Thanh_Hoa.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của Huế 3Thua_Thien_Hue.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Bình Định 4Binh_Dinh.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Gia Lai 5Gia_Lai.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Đồng Nai 6Dong_Nai.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Tiền Giang 7Tien_Giang.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Cần Thơ 8Can_Tho.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Vĩnh Long 9Vinh_Long.xls

Tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2017 của tỉnh Cà Mau 10Ca_Mau.xls

 

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet