Trà Vinh: Đồng bào Khmer hiến đất xây dựng nông thôn mới

NH

Qua hơn 4 năm triển thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Trà Vinh đã có 13/85 xã được công nhận hoàn thành toàn bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Biên là xã vùng sâu của huyện Trà Cú, có tỷ lệ đồng bào dân tộc Khmer chiếm trên 81%. Người dân nơi đây sống chủ yếu bằng nghề nông, đời sống hiện còn gặp nhiều khó khăn, trong đó tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao... Thế nhưng nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mà người dân Ngọc Biên sẵn sàng tự nguyện hiến đất, hoa màu, cây ăn trái để thi công các công trình phúc lợi. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nên người dân có sự đồng thuận rất cao và đóng góp tích cực. Nổi bật nhất là trong xây dựng thống thủy lợi và xây dựng đường giao thông nông thôn đã có 519 hộ hiến hơn 145.000 m2 đất trị giá gần 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra đóng góp trên 500 triệu đồng cùng Nhà nước xây dựng 8 cầu nông thôn.

 

Tương tự xã Ngọc Biên,  ở tại xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần,  là xã vùng sâu, có  67 %  dân số là người  Khmer. Sau 04 năm triển khai xây dựng nông thôn mới bộ mặt của địa phương có sự thay đổi rõ rệt, nhất là mạng lưới giao thông. Có được kết quả này là nhờ có sự đóng góp sức người, sức của của người dân, đặc biệt là đất đai. Điển hình như hộ ông Sơn On, ấp Ô Trom,  tuy không phải là hộ khá giả, nhưng ông sẵn sàng hiến hơn 300m2 đất để địa phương có đất làm đường.

Với sự nỗ lực của  các cấp chính quyền và sự chung tay góp sức của nhân dân, xã nghèo Hiếu Tử đã nhanh chóng hoàn thành tiêu chí về giao thông nông thôn, một trong những tiêu chí khó thực hiện trong xây dựng nông thôn mới.

 

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet