Trà Vinh phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng

PV

Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng:

Là tỉnh khó khăn nhất khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nhưng 5 năm qua, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh đã xác định đúng tình hình thực tế địa phương trong hội nhập và liên kết vùng để phát triển.  Kinh tế tăng trưởng (GDP) bình quân 05 năm đạt 11,53%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó nhóm ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 21,73%; dịch vụ chiếm 34,48%; nông - lâm - thủy sản chiếm 43,79%...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên BCT, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bí thư Tỉnh ủy Trần Trí Dũng

 Việc thực hiện chính sách người có công, an sinh - xã hội được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,63% năm 2011 xuống còn 7,66% vào năm 2015.

Các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa - thể thao, thông tin và truyền thông có tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện khá tốt; đời sống các tầng lớp nhân dân không ngừng cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 26,63% năm 2011, còn 7,66% năm 2015. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tiến bộ; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường; phong trào thi đua yêu nước được duy trì, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh khóa X ra mắt trước Đại hội
Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ tỉnh Trà Vinh phấn đấu đạt được những mục tiêu quan trọng: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng từ 11 - 12%/năm; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong GRDP chiếm 70%; tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt 30%; GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020 đạt 69 triệu đồng/người; giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân 2 - 2,5%/năm, tạo thêm việc làm mới cho 22.000 lao động/năm; phấn đấu đến năm 2020 có hơn 42 xã và 1 đến 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới...

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Đại hội xác định các nhóm giải pháp: Xem công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, mang tính quyết định; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng với tiếp tục thực hiện tốt các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Trên cơ sở lấy nông nghiệp làm nền tảng để phát triển công nghiệp với những ngành mũi nhọn như chế biến, công nghiệp hỗ trợ,…Tỉnh ưu tiên huy động nguồn lực cho xây dựng kết cấu hạ tầng nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo sự chuyển biến đột phá cho lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững...

Cũng tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ X, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh một số yêu cầu để Đảng bộ Trà Vinh đẩy mạnh thực hiện các giải pháp đột phá chiến lược, đó là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, chú trọng tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm thế mạnh của tỉnh, như: lúa gạo, trái cây, thủy sản… Với lợi thế được Chính phủ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, một trong những khu kinh tế biển trọng điểm, Trà Vinh cần đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển trọng tâm nền kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ với bước đi phù hợp, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, Trà Vinh là địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, vì vậy tỉnh cần thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.


Mục tiêu phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020;

Về kinh tế

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hàng năm  đạt 15% thời kỳ 2016-2020; chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ, đến năm 2015 cơ cấu các ngành công nghiệp – xây dựng, dịch vụ, nông – lâm – thủy sản trong GDP đạt  6% - 34% - 30%.

- Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Tỉnh đạt khoảng 600 triệu USD vào năm 2020; hình thành một số sản phẩm xuất khẩu chủ lực.

- Phấn đấu mức thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh tăng bình quân hàng năm trên 17% thời kỳ 2016-2020.

 Về xã hội

- Giảm mức sinh bình quân hàng năm từ 0,2 – 0,3‰ ; đến năm 2020 khoảng 1,056 triệu người. Đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân của khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

- Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 55% vào năm 2020 (trong đó đào tạo nghề chiếm 50-52%); giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp đến năm  2020 còn 50%.

-  Đến năm 2020 huy động học sinh đến trường các cấp lần lượt đạt tỷ lệ 50%, 99,9%, trên 99% và 85%; phổ cập trung học phổ thông ở thành phố và các thị trấn đạt 90%; trường và lớp học kiên cố hóa đạt 85%.

- Đến năm 2020, số giường bệnh/10000 dân đạt trên 20 giường và 10 bác sĩ/10000 dân. Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới  7% .

- Đảm bảo ít nhất 99% số hộ có điện sử dụng vào năm  2020. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 30% vào năm 2020. Đảm bảo trật tự an toàn xã hội và quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

(Trích Quy hoạch tổng thể phát triễn kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh đến năm 2020)


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet