Trạm Tấu, Yên Bái: lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn lực Nhà nước đầu tư

PV

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ huyện Trạm Tấu, Yên Bái cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm: Phải lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước để phát triển kinh tế- xã hội của Huyện.

Trong 3 ngày (từ 30/7 đến 1/8), Đảng bộ huyện Trạm Tấu, Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Trạm Tấu là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, song trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và chính quyền nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu đã giành được những kết quả tích cực, khá toàn diện.

Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế huyện Trạm Tấu có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, 16/23 chỉ tiêu của Đại hội XIV đạt và vượt nghị quyết. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 15,16%, tăng 3,66% so với năm 2010. Nông lâm nghiệp tăng 9,8%; công nghiệp, xây dựng tăng 24,57%; thương mại, dịch vụ tăng 20,07%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 10,1 triệu đồng/năm, tăng 2,02 lần so với năm 2010.

Toàn cảnh đại hội

Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, trọng tâm là chuyển đổi diện tích lúa nương, sắn kém hiệu quả sang trồng ngô đồi; mở rộng diện tích trồng lúa từ một vụ lên 2 vụ, đưa các giống lúa, ngô có năng suất cao, chất lượng vào sản xuất và bước đầu hình thành một số vùng sản xuất ngô hàng hóa. Sản xuất lương thực tăng mạnh cả trên 3 mặt: diện tích, năng suất và sản lượng. Công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, huyện Trạm Tấu cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Phải lồng ghép, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch và rà soát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sắp xếp dân cư. Tập trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng canh tác bền vững; xác định rõ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản phẩm chủ lực và quy mô tổ chức thực hiện. Quy hoạch và xây dựng các vùng sản xuất ngô hàng hóa, vùng trồng chè Shan; mở rộng  diện tích trồng cây sơn tra, liên kết với huyện Mù Cang Chải xây dựng chỉ dẫn địa lý, thương hiệu sản phẩm táo mèo Yên Bái gắn với với bảo quản, chế biến để nâng cao giá trị nông sản hàng hóa và thị trường tiêu thụ.

Huyện Trạm Tấu cần tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhất là hệ thống các trường dân tộc bán trú, đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Củng cố, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn về nhận thức và hành động...

Đại hội đã bầu 38 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí, bầu các chức danh bí thư, phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đồng chí.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet