Trấn Yên dành gần 100 tỷ đồng đầu tư phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS

Hải Luân

5 năm qua, huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã dành trên 97 tỷ đồng đầu tư phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS.

Trấn Yên là một huyện miền núi của tỉnh Yên Bái. Toàn huyện có 21 xã và 1 thị trấn, trong đó có 3 xã, 66 thôn bản đặc biệt khó khăn. Trên địa bàn huyện có 16 dân tộc sinh sống.

5 năm qua (2011-2016), Trấn Yên đã nỗ lực không ngừng, khẩn trương, tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phân bổ ngân sách cụ thể cho các chương trình đầu tư trên địa bàn, như: Chương trình giảm nghèo bền vững trên 67 tỷ đồng; chính sách cho vay vốn DTTS vùng ĐBKK trên 1,9 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên 6,1 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ học sinh bán trú theo Quyết định 85/2010/QĐ-CP của Chính phủ, trên 3,5 tỷ đồng; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề theo Quyết định 1592/QĐ -TTg và Quyết định 755/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ, trên 9,6 tỷ đồng; chính sách dạy nghề và giải quyết việc làm theo Quyết định 1956/QĐ - TTg của Chính phủ, trên 3,8 tỷ đồng; chính sách hỗ trợ tiền điện, trên 8,8 tỷ đồng…

Với các chương trình đã được triển khai đó, trên địa bàn huyện Trấn Yên thời gian qua đã có  5.154 hộ DTTS được hưởng lợi từ các chương trình, dự án gồm: hỗ trợ lợn nái sinh sản 1.336 con; hỗ trợ gia cầm 45.031 con; hỗ trợ giống lúa, ngô 1.163 kg; hỗ trợ cây lâm nghiệp 870.000 cây; làm mới 76 chuồng chăn nuôi, 83 máy móc phục vụ cho sản xuất và 225 tấn phân bón các loại… trên 25.000 người nghèo, người DTTS trên địa bàn huyện còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Con em đồng bào DTTS đi học được xét miễn giảm học phí và được hưởng các chế độ chính sách khác giúp hộ DTTS ổn định cuộc sống.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet