Trao đổi cùng "cha đẻ" đề xuất lập Viện Đạo đức học để huấn luyện cán bộ

N. Huyền

“Bây giờ hệ thống Học viện Chính trị mới có phần nghiên cứu, giảng dạy bài về đạo đức học của Viện Triết học thôi chứ còn nghiên cứu đầy đủ, giảng dạy bài bản thành một môn học về đạo đức cách mạng là chưa có”- PGS. Nguyễn Trọng Phúc cho biết..
Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng Nguyễn Trọng Phúc 

Sáng 19/10, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, PGS. Nguyễn Trọng Phúc đã trả lời phóng viên báo điện tử Infonet về đề xuất của ông về việc lập Viện Đạo đức học để dạy cán bộ đạo đức và những chuẩn mực.

Trả lời câu hỏi của phóng viên rằng ông đề xuất thành lập viện này phải chăng dựa trên thực tế các trường đào tạo cán bộ đang thiếu mảng này, PGS Nguyễn Trọng Phúc khẳng định “đúng thế”.

PGS. Nguyễn Trọng Phúc nói: “Bây giờ hệ thống Học viện Chính trị mới có phần nghiên cứu, giảng dạy bài về đạo đức học của Viện Triết học thôi chứ còn nghiên cứu đầy đủ, giảng dạy bài bản  thành một môn học về đạo đức cách mạng là chưa có”.

Do đó, PGS. Nguyễn Trọng Phúc đề xuất nên thành lập một “Viện nghiên cứu và giáo dục đạo đức cách mạng cho các cán bộ Đảng viên. Viện này phải gắn với hai cơ quan giữa Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với Ban Tuyên giáo Trung ương. Vì Ban Tuyên giáo Trung ương có hai chức năng (tuyên truyền và giáo dục), tuyên truyền thì được rồi, còn mảng giáo dục thì trong giáo dục có giáo dục đạo đức. Hệ thống tuyên giáo từ trên xuống dưới, từ Trung ương cho đến cơ sở mà làm tốt chức năng giáo dục đạo đức này thì sẽ làm chuyển biến vấn đề suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ hai, những người cán bộ lãnh đạo, quản lý về học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; những người học ở các trường chính trị tỉnh nếu được trang bị, được giảng dạy một cách có hệ thống đạo đức cách mạng, đặc biệt các chuẩn mực đạo đức của Bác Hồ thì rất có lợi".

PGS Phúc nhấn mạnh, quản lý xã hội, quản lý đất nước có hai công cụ quan trọng (pháp luật - pháp trị và đạo đức - đức trị). Bác Hồ luôn luôn kết hợp cả đức trị và pháp trị.

“Trên thực tế hiện nay mình chú ý nhiều hơn cái pháp luật (pháp trị). Quốc hội họp lần nào cũng thông qua rất nhiều luật, hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, thể chế rất quan tâm. Thế nhưng mảng đạo đức lại ít người lo, ít cơ quan lo. Có thực tế thế nên mới dẫn đến tình trạng đạo đức trong xã hội xuống cấp. Trong hệ thống nhà trường do Bộ GD & ĐT quản lý  việc học đạo đức luân lý, đạo đức công dân đã được tăng cường. Bây giờ bên hệ thống trường Đảng cũng phải được tăng cường trang bị đạo đức cách mạng, đặc biệt tấm gương của Bác Hồ” - PGS. Nguyễn Trọng Phúc chia sẻ.

Ông Phúc cũng cho rằng, “đề xuất của tôi xuất phát từ Đại hội XII đặt vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức ngang với chính trị tư tưởng, tổ chức. Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức có rất nhiều cơ quan tham mưu của Đảng lo (từ Ủy ban tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tuyên giáo, Học viện…) nhưng riêng mảng đạo đức tôi cảm thấy chưa có cơ quan chuyên về cái này.

Tại Học viện không có bài riêng, không có môn học riêng mà chỉ có bài đạo đức học (khoa học về đạo đức với tư cách là một khoa học, nằm trong triết học)… do đó, giờ phải triển khai bộ môn này rộng rãi hơn, bài bản hơn. Giống như bên Học viện Hành chính Quốc gia phải có bài về đạo đức công vụ - môn học về đạo đức công vụ, trang bị cho cán bộ công chức, viên chức người ta biết đạo đức công vụ là thế này thì mới tốt. Bên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng thế, cần phải trang bị cho cán bộ lãnh đạo quản lý đạo đức của người cách mạng là thế này”- ông Phúc khẳng định.  

Sáng 18/10 tại Hội thảo khoa học quốc gia “Sửa đổi lối làm việc - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” được tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (10/1947) của Chủ tịch Hồ Chí Minh, PGS. Nguyễn Trọng Phúc đã đề xuất lập Viện Đạo đức học, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lý giải điều này, PGS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng kết kinh nghiệm và đề ra nội dung căn bản, toàn diện về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hồ Chủ tịch thẳng thắn cho rằng, trong Đảng đã xuất hiện những thứ bệnh nguy hiểm như tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh, thiếu kỷ luật, óc hẹp hòi, óc địa phương, hữu danh vô thực, kéo bè kéo cánh, chủ nghĩa cá nhân...

"Những tật bệnh đó khiến Đảng xệch xoạc, ý kiến lung tung, kỷ luật lỏng lẻo, công việc bê trễ, chính sách không được thi hành triệt để, Đảng xa rời dân chúng", ông Phúc dẫn lời  của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo nguyên Viện trưởng Lịch sử Đảng, Hồ Chủ tịch từng căn dặn "Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng". Trong xây dựng tổ chức Đảng, Hồ Chủ tịch coi "cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng".

"Để huấn luyện được cán bộ, tôi đề nghị lập Viện Đạo đức học, trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Viện này sẽ dạy cán bộ đạo đức và những chuẩn mực đạo đức trong Đảng. Giảng viên thì phải tuyển chọn những người mẫu mực về để giảng dạy", PGS Phúc nói. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Đảng về đạo đức, ông Phúc cho rằng, sau khi thành lập viện thì nên giao cho hai cơ quan phụ trách là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet