Trao giải cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng”

Hồng Chuyên

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9/11, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Lễ tổng kết cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng chống tham nhũng”.

Đến dự, phát biểu tại lễ trao thưởng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng chia sẻ, cách đây tròn 3 năm, ngày 9/11 được công bố chính thức là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội. 

Toàn thể các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức Bộ Thông tin và Truyền thông đã tích cực hưởng ứng với trọng tâm là triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 và đã nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân. Đến nay, chúng ta đã thu được những kết quả quan trọng bước đầu, góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”  trên báo chí

Thời gian gần đây, công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật được xác định là một khâu rất quan trọng nhằm đưa pháp luật vào đời sống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Văn bản quy phạm pháp luật của Bộ được xây dựng, ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp , tính thống nhất và khả thi cao. Trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã chủ trì xây dựng Luật An toàn thông tin mạng, Luật Báo chí sửa đổi, bổ sung; 07 Nghị định; 05 Quyết định Thủ tướng và ban hành 60 Thông tư (trong đó có 07 Thông tư liên tịch). Các văn bản được ban hành đã góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng rất chú trọng khâu hệ thống hóa, rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo định kỳ hàng năm, trong đó trọng tâm là các thủ tục hành chính để có lộ trình sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp thẩm quyền về hình thức và nội dung một cách kịp thời, tạo điều kiện tối đa cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân chấp hành đúng, đủ các quy định pháp luật.  Kết quả rà soát, Bộ tiến hành ban hành Danh mục 29 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ, 10 văn bản hết hiệu lực một phần.

Nói về cuộc thi viết “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng”  trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng, đây là hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật thiết thực, được các cơ quan báo chí trung ương, địa phương trên toàn quốc tích cực hưởng ứng. Cuộc thi đã góp phần Biểu dương, tôn vinh những gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; lên án, phê phán các hành vi tham nhũng; Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tích cực trong việc tổ chức Cuộc thi “Gương sáng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng” trên báo chí và hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2016.

“Đây là sự kiện chính trị - pháp lý có ý nghĩa quan trọng, không chỉ tiếp nối những kết quả, sức lan tỏa của Ngày Pháp luật bắt đầu từ năm 2013 và kết quả của 03 năm triển khai thi hành Hiến pháp mà còn góp phần thiết thực đưa Hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sốngThứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng trao giải nhất cho tác phẩm “Những người hùng chống tiêu cực, tham nhũng”- Tác giả Đào Văn Bảy, Báo Công an Nhân dân Tp HCM.

 Cuối buổi lễ, 24 giải được trao, giải nhất thuộc về tác phẩm “Những người hùng chống tiêu cực, tham nhũng”- Tác giả Đào Văn Bảy, Báo Công an Nhân dân Tp HCM. Đáng chú ý, Báo Tuổi trẻ Tp HCM có tới 8 tác phẩm đoạt giải, cũng là báo được trao giải báo có nhiều tác phẩm dự thi nhất.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet