Trao Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2015

Bình Minh

Đã có 48 giải Sách Hay và 35 giải Sách Đẹp vừa được vinh danh tại Lễ trao giải thưởng Sách Việt Nam lần thứ 11 năm 2015 diễn ra sáng nay, 21/4/2016 ở Hà Nội.

Đây là năm thứ 11 Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Giải thưởng Sách Việt Nam. Đã có 35 nhà xuất bản gửi sách tham dự giải, với tổng số 517 cuốn, trong đó có 242 cuốn dự xét giải Sách Hay và 275 cuốn dự xét giải Sách Đẹp. Nhiều cuốn sách được các nhà xuất bản đăng ký dự xét cả 2 hạng mục.

Các cuốn sách dự giải được phân loại theo 8 mảng sách chuyên ngành gồm: Lý luận – Chính trị (30 cuốn), Khoa học và Công nghệ (40 cuốn), Khoa học xã hội và Nhân văn (38 cuốn), Văn học (25 cuốn), Văn hóa – Nghệ thuật (29 cuốn), Thiếu nhi (71 cuốn), Giáo dục – Đào tạo (9 cuốn).

Kết quả, hạng mục Sách Hay có 48 giải được trao, gồm 4 giải Vàng, 14 giải Bạc, 16 giải Đồng, 14 giải Khuyến khích; Sách Đẹp có 35 giải, gồm 5 giải Vàng, 7 giải Bạc, 10 giải Đồng, 10 giải Khuyến khích, 3 giải Bìa đẹp.

Theo đánh giá của Hội Xuất bản Việt Nam, số lượng nhà xuất bản tham gia giải thưởng năm nay ít hơn năm trước (chỉ có 35/63 nhà xuất bản, năm trước có 44/63), nhưng số sách tham dự giải lại nhiều hơn.

Bộ sách "Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ thứ III trước công nguyên đến năm 1975 và phần tổng luận" đạt giải Vàng của hạng mục Sách Hay thuộc Giải thưởng Sách Việt Nam năm 2015.

Trong hạng mục Sách Hay, các tác phẩm đoạt giải đều có giá trị cao về lý luận, nghệ thuật, khoa học và thực tế. Những cuốn sách tiêu biểu đạt giải Vàng đa phần là những bộ sách lớn nhiều tập, được biên soạn công phu. Điển hình như bộ "Lịch sử Việt Nam" của Nhà xuất bản Khoa học xã hội, gồm 15 tập. Đây là bộ thông sử Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay. Hoặc bộ "Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam từ thế kỷ thứ III trước công nguyên đến năm 1975 và phần tổng luận" của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật, gồm 5 tập. Đây là công trình khoa học lần đầu tiên nghiên cứu khá toàn diện về lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam suốt chặt đường dài của cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Đặc biệt, trong những cuốn sách đạt Giải Vàng, có cả sách dành cho thiếu nhi, đó là bộ sách "Cổ tích mới" của Nhà xuất bản Trẻ, gồm 6 cuốn, được viết dưới hình thức truyện cổ tích nhưng nội dung gần gũi với đời sống hiện đại, mang tính giáo dục cao, đối tượng độc giả rộng.

Và trong hạng mục Sách Đẹp, điểm nổi bật nhất là sự hình thành những bộ sách của các nhà xuất bản. Tiêu biểu là Nhà xuất bản Trẻ với bộ sách "Lịch triều hiến chương loại chí" gồm 5 tập, hoặc Nhà xuất bản Kim Đồng với các bộ sách "Tuổi thần tiên" (5 cuốn), "Cô bé thần tiên" (10 tập)...

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet