Triển khai bảo vệ thanh niên bị thế lực thù địch chia rẽ

Sáng 16/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 20, tổng kết công tác năm 2011 và đề ra kế hoạch công tác năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tới dự.

Triển khai bảo vệ thanh niên bị thế lực thù địch chia rẽ

Sáng 16/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 20, tổng kết công tác năm 2011 và đề ra kế hoạch công tác năm 2012. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, tới dự.

Triển khai bảo vệ thanh niên bị thế lực thù địch chia rẽ

Thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong công cuộc xây dựng đất nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào phương hướng công tác của Ủy ban Quốc gia về thanh niên năm 2012; kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên; công tác đối ngoại thanh niên năm 2012. Đồng thời, triển khai các đề án “Đấu tranh và bảo vệ thanh niên, thiếu niên, bị các thế lực thù địch gây chia rẽ”; đề án “Tuyển chọn những thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương để quy hoạch, đào tạo và bổ sung vào đội ngũ cán bộ chức xã, phường, thị trấn”…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả làm được của Uỷ ban trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu Uỷ ban cần phát huy hơn nữa vai trò là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về thanh niên và thống nhất quản lý Nhà nước về công tác thanh niên.

Các Bộ, ngành,tập trung kiểm tra, đánh giá và tham mưu hoàn thiện chính sách thanh niên tình nguyện, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho thanh niên.

Nguyễn Quỳnh

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet