Triển khai Cổng thông tin điện tử ngành Y tế TP.HCM

An Nhiên

Từ 1/1/2017, Cổng thông tin điện tử ngành y tế TP.HCM sẽ chính thức ra mắt tại địa chỉ http://www.medinet.gov.vnthay thế cho website cũ.
Giao diện Cổng thông tin điện tử ngành y tế

Hiện tại, trang điện tử http://medinet.hochiminhcity.gov.vn vẫn được vận hành song song với Cổng thông tin điện tử. Đến 1/1/2017, trang điện tử http://medinet.hochiminhcity.gov.vn sẽ chấm dứt vận hành, toàn bộ hoạt động trao đổi thông tin giữa Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, các đơn vị trong ngành y tế thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ được vận hành qua cổng thông tin điện tử của ngành y tế Thành phố http://www.medinet.gov.vn

Từ 1/1/2017, tất cả văn bản kết luận - chỉ đạo điều hành quan trọng, thông báo, thư mời của Sở Y tế đều sẽ được đưa lên Cổng thông tin điện tử. Đồng thời từ 1/1/2017, Sở Y tế cũng sẽ triển khai liên thông văn bản giữa các cơ sở y tế trong toàn ngành. Các cơ sở y tế trong toàn ngành có thể gửi văn bản về Sở Y tế và tiếp nhận văn bản từ Sở Y tế qua môi trường mạng. Sở Y tế sẽ chấm dứt gửi văn bản đến, thông báo, thư mời đến các đơn vị.

Từ 1/4/2017, Sở Y tế sẽ triển khai tích hợp các trang tin điện tử con của các đơn vị trong ngành y tế thành phố. Đây là một trong những hoạt động của ngành y tế TP.HCM thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng thành phố thông minh và quyết tâm thực hiện cải cách hành chính của của ngành y tế.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet