Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại Sở Y tế TP.HCM

An Nhiên

Thực hiện cải cách hành chính tại Sở Y tế TP.HCM, trong đó trọng tâm là cải cách hành chính trong việc cung cấp các dịch vụ công trong hoạt động cấp phép của Sở Y tế, năm 2016 Sở Y tế đã đăng ký triển khai 18 dịch vụ công trực tuyến.

18 dịch vụ công trực tuyến được đăng ký triển khai bao gồm 15 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Dược -  Mỹ phẩm và lĩnh vực Khám, chữa bệnh, đặc biệt đã triển khai 03 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong lĩnh vực Trang thiết bị y tế.

Dịch vụ công trực tuyến đã mang lại rất nhiều tiện ích cho các tổ chức, doanh nghiệp khi tham gia, đặc biệt là tiện lợi trong giao dịch và tiết kiệm về mặt thời gian.

Dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng.

Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Còn dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.

Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Mặt khác, thông qua việc triển khai dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 lãnh đạo cơ quan có thể giám sát được quy trình xử lý hồ sơ công việc, thời gian xử lý hồ sơ của từng bộ phận, chuyên viên góp phần làm tăng trách nhiệm của các cơ quan cung cấp dịch vụ cũng như cán bộ, công chức được phân công xử lý hồ sơ.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trong lĩnh vực Dược -  Mỹ phẩm và lĩnh vực Khám, chữa bệnh tại Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh của các cơ sở hành nghề còn rất thấp, mà nguyên nhân chính là do công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở Y tế còn hạn chế vì thế cơ sở hành nghề chưa tiếp cận được dịch vụ này.

Do vậy trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ triển khai đồng loạt nhiều hoạt động nhằm tăng tỉ lệ cơ sở hành nghề sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại Sở Y tế như tăng cường các hoat động thông tin, truyền thông, hướng dẫn qua cổng thông tin điện tử Sở Y tế, qua giới thiệu trực tiếp tại phòng tiếp nhận hồ sơ, triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ tại văn phòng Sở đối với các cơ sở hành nghề có nhu cầu sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet