Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng 12 qua 8 điểm cầu truyền hình

Hoàng Hà

Đây là lần thứ 5 ĐUK DNTW tổ chức hội nghị trực tuyến. Lần này đã có gần 2 ngàn đại biểu tham dự tại 08 điểm cầu truyền hình, trong đó có 03 điểm cầu là các trụ sở của Tập đoàn VNPT tại Hà Nội và TP.HCM.

 Sáng ngày 12/5/2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK DNTW) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT được giao trọng trách tổ chức cầu truyền hình cho 08 điểm ở các doanh nghiệp trong Khối cùng tham dự Hội nghị. Nhờ hạ tầng viễn thông và CNTT mạnh, chất lượng dịch vụ hội nghị truyền hình cao cùng âm thanh và hình ảnh rõ nét, Hội nghị đã tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí đi lại cho đại biểu, cán bộ chủ chốt các đơn vị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, UV Trung ương Đảng, Bí thư ĐUK DNTW Phạm Viết Thanh nhấn mạnh: Điểm nổi bật trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng là thể hiện rõ những quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản và căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống. Nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết, các đơn vị Khối cần xây dựng chương trình hành động của tập thể, cá nhân để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm cao trong quá trình triển khai.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ Khối lần thứ II nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động hội nhập quốc tế; đẩy nhanh sắp xếp, đổi mới, nâng cao năng suất, hiệu quả SXKD và sức cạnh tranh của doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả quản lý doanh nghiệp; nâng cao đời sống của người lao động; phát huy vai trò nòng cốt của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị đã nghe báo cáo chuyên đề Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2010-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015-2020 do báo cáo viên là PGS.TS Trần Đình Thiên - Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trình bày. Hội nghị cũng đã nghe hai báo cáo chuyên đề do báo cáo viên là GS.TS Phùng Hữu Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội XII của Đảng; Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị cũng đã triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; giới thiệu dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II.

Đây là lần thứ 5 ĐUK DNTW tổ chức hội nghị trực tuyến. Lần này đã có gần 2 ngàn đại biểu tham dự tại 08 điểm cầu truyền hình, trong đó có 03 điểm cầu là các trụ sở của Tập đoàn VNPT tại Hà Nội và TP.HCM.

Trước đó, ngày 11/5 đoàn các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vào Lăng viếng Bác, dâng hương tưởng nhớ Người tại ngôi nhà 67.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet