Triển khai nghị quyết đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSL

Nguyễn Duyên

Sau thành công của Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các cấp ủy đảng đã khẩn trương nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết. Các ngành, đơn vị, địa phương quyết tâm tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt kết quả tốt nhất.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau thành công đã đưa ra quyết nghị với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp phát triển 5 năm tới đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng, xây dựng Ðảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, kỷ cương, tăng cường đoàn kết, đổi mới; khai thác có hiệu quả tiềm năng, nguồn lực, thế mạnh của tỉnh; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển toàn diện cả chiều rộng và chiều sâu; cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học - công nghệ trong tất cả các ngành, lĩnh vực; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ÐBSCL.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP theo giá cố định năm 2010), bình quân tăng 7-7,5%/năm (trong đó: khu vực ngư, nông, lâm nghiệp tăng 4%; khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%; khu vực dịch vụ tăng 10%; thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,3%). GRDP bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 3.000 USD. Tổng vốn đầu tư xã hội đến năm 2020 chiếm khoảng 30% GRDP (96.000 tỷ đồng). Thu ngân sách Nhà nước 5 năm 32.700 tỷ đồng (bình quân tăng 17%/năm). Tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 7,5 tỷ USD. Tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2020 đạt 37%.

Đồng chí Dương Thanh Bình , Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau đã yêu cầu Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khoá XV, các tổ chức Ðảng trong tỉnh tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết của đại hội; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Ðảng bộ và Nhân dân về kết quả đại hội; có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống; biến Nghị quyết thành hành động cách mạng với quyết tâm mới, khí thế mới của toàn Ðảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Cà Mau, ông Đỗ Trung Tín cho rằng hoàn thành công tác Đại hội, nghĩa là bộ máy lãnh đạo từ cơ sở đến tỉnh được củng cố, kiện toàn.  Đặc biệt, nhân sự trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hầu hết cơ cấu cấp ủy có nhiều điểm mới: Tỷ lệ nữ, tuổi trẻ, trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ... được nâng lên. Nghị quyết từ đại hội cơ sở, cấp huyện và tỉnh sát với tình hình thực tế, tạo sự đồng thuận cao, là tiền đề thuận lợi để cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng vào cuộc sống.

Nhất trí với những chỉ tiêu mà Đại hội đề ra, quan tâm các chỉ tiêu liên quan đến lĩnh vực y tế: Đến năm 2020 đạt 26 giường bệnh/vạn dân (không tính giường trạm y tế xã), có 12 bác sĩ/vạn dân, 80% dân số tham gia Bảo hiểm y tế, Giám đốc Sở Y tế Huỳnh Quốc Việt cho biết, để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, ngành đã xây dựng Quy hoạch phát triển đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, gắn với đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đội ngũ y, bác sĩ có điều kiện, động lực công tác. Bên cạnh đó, ngành tiếp tục đặt mục tiêu lấy bệnh nhân làm trung tâm, tất cả các dịch vụ y tế đều coi bệnh nhân là khách hàng, để thay đổi về cách ứng xử, thái độ phục vụ, đạo đức của thầy thuốc, hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Huyện Trần Văn Thời tiếp tục khai thác tiềm năng kinh tế biển, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển.

Huyện ủy Trần Văn Thời đã khẩn trương phân công nhiệm vụ từng thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; các cấp ủy đảng đều có chương trình hành động cụ thể, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Đại hội đề ra. Đảng bộ huyện Trần Văn Thời quyết tâm đưa kinh tế biển của huyện luôn giữ vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh không ngừng phát triển. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Bí thư Huyện ủy: “Đảng bộ huyện sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: Quy hoạch, xây dựng các cụm kinh tế biển ở các xã, thị trấn ven biển; tiếp tục nâng cao năng lực, khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên biển theo hướng vươn ra khơi, khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản; mở rộng nuôi các loài thủy sản phù hợp, chú trọng phát triển nuôi cá lồng bè ở Hòn Chuối, Hòn Đá Bạc và những loài thủy sản nước cạn ven biển; phát huy nguồn lực tại chỗ và thu hút các thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư phát triển kinh tế biển ở địa phương, nhất là đầu tư khai thác, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá... Cùng với đó, huyện đề nghị sớm chia tách địa giới hành chính, thành lập thị xã Sông Đốc, đầu tư tập trung, để Sông Đốc xứng tầm là một trong 3 đô thị động lực của tỉnh”.

Đảng ủy xã Việt Thắng, huyện Phú Tân, Tỉnh Cà Mau đã quán triệt nghị quyết và nhanh chóng xây dựng chương trình hành động từng năm, từng quý, từng tháng, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa nghị quyết của đảng bộ cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ xã với những mục tiêu, giải pháp cụ thể. Theo Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thanh Phương, đây còn là căn cứ để kiểm tra, đánh giá đúng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của từng tổ chức đảng và đảng viên. Thành công lớn nhiệm kỳ qua của Đảng bộ, nhân dân xã Việt Thắng là xã vừa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, đó chỉ là khởi đầu, giai đoạn tiếp theo cũng không kém phần quan trọng là giữ vững và nâng chất các tiêu chí, nhất là ở các tiêu chí “động”. Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống và phát triển nông thôn mới đạt kết quả tích cực, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào cách mạng, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Tuổi trẻ TP. Cà Mau ra quân tuyên truyền

Tuổi trẻ TP. Cà Mau cũng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, với tinh thần xung kích, tiến công trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Anh Nguyễn Trần Đăng, Bí thư Thành Đoàn Cà Mau chia sẻ: “Chúng tôi sẽ xây dựng chương trình, đầu mối công việc cụ thể để thực hiện, luôn hướng về cơ sở để tháo gỡ khó khăn; tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng chương trình hỗ trợ thanh niên về vốn và việc làm, tạo mọi điều kiện và môi trường thuận lợi, giúp thanh niên phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Mỗi cơ sở đoàn sẽ phát huy thế mạnh, bằng nhiều hình thức, nội dung khác nhau, quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tập trung thực hiện hai phần việc lớn: Chung tay xây dựng thành phố văn minh - hiện đại, phường văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới, góp phần để thành phố trở thành đô thị loại I vào năm 2020”.

Với sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, sự vận dụng sáng tạo của các ngành, địa phương, đơn vị, Đảng bộ và nhân dân Cà Mau quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, đạt mục tiêu đưa Cà Mau trở thành tỉnh phát triển khá của vùng Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2020 như Nghị quyết đề ra.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet