Triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đến người lao động

Linh Nguyễn

Ngày 11/5, Đảng bộ Khối DN Hà Nội đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Tại hội nghị, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Viết Thông đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tới các đại biểu. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối đã thông báo về 7 chương trình công tác của thành phố và 2 chương trình công tác của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm: “Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình DN thuộc Đảng bộ Khối”, và “Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển thương hiệu các DN thuộc Khối trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế”.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối DN Hà Nội Nguyễn Việt Xô, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II của Đảng bộ Khối DN Hà Nội. Theo đó, mục đích được đề ra rõ là tăng cường xây dựng Đảng bộ TP Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ XHCN; Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa… 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối đã yêu cầu từ Đảng ủy Khối đến các đơn vị cơ sở tổ chức học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên và tuyên truyền phổ biến sâu rộng tới người lao động về các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng XII và của đảng bộ các cấp phù hợp từng đối tượng và điều kiện của từng DN, tránh hình thức, tập trung vào các giải pháp cụ thể. Đồng thời, gắn việc thực hiện các nghị quyết với việc triển khai 2 chương trình công tác trọng tâm và 2 khâu đột phá của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giai đoạn 2015 - 2020. 
Sau hội nghị này, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho toàn bộ đảng viên các chi bộ cơ sở trực thuộc; Cùng với các hội nghị do đảng ủy cơ sở tổ chức, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/7/2016.

  • Tag:
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet