Trình Quốc hội phê chuẩn 3 Phó Thủ tướng và 16 Bộ trưởng mới

Tuấn Minh

Chiều nay (8/4), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn thêm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

Theo đó, ngay sau khi Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ với ông Hoàng Trung Hải và Vũ Văn Ninh cùng 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ, tân Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn thêm 3 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ mới.

3 người được đề nghị phê duyệt làm Phó Thủ tướng gồm các ông: Vương Đình Huệ (59 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế trung ương), Trương Hòa Bình (61 tuổi, Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TAND tối cao), Trịnh Đình Dũng (60 tuổi, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng). 

Ông Trịnh Đình Dũng vừa được giới thiệu vào chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

18 ứng cử viên Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ được tân Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn bao gồm:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Ngô Xuân Lịch (62 tuổi, ủy viên Bộ Chính trị, đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐND VN).

- Bộ trưởng Bộ Công an: Tô Lâm (59 tuổi, ủy viên Bộ Chính trị, thượng tướng, thứ trưởng Bộ Công an)

- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Lê Vĩnh Tân (58 tuổi, thứ trưởng Bộ Nội vụ)

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Lê Thành Long (53 tuổi, thứ trưởng Bộ Tư pháp)

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư: Nguyễn Chí Dũng (56 tuổi, thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư)

- Bộ trưởng Bộ Công thương: Trần Tuấn Anh (52 tuổi, thứ trưởng Bộ Công thương)

- Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: Trương Quang Nghĩa (58 tuổi, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương)

Ông Ngô Xuân Lịch vừa được giới thiệu vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Phạm Hồng Hà (58 tuổi, thứ trưởng Bộ Xây dựng)

- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường: Trần Hồng Hà (53 tuổi, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường)

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông: Trương Minh Tuấn (56 tuổi, thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông)

- Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội: Đào Ngọc Dung (54 tuổi, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương)

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch: Nguyễn Ngọc Thiện (57 tuổi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, thể thao & du lịch)

- Bộ trưởng Bộ Khoa học & công nghệ: Chu Ngọc Anh (51 tuổi, Thứ trưởng Bộ Khoa học & công nghệ:)

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục & đào tạo: Phùng Xuân Nhạ (53 tuổi, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Đỗ Văn Chiến (54 tuổi, Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

- Tổng Thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu (57 tuổi, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương)

- Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Mai Tiến Dũng (57 tuổi, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam)

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Lê Minh Hưng (46 tuổi, Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng)

Theo kế hoạch, sáng mai (9/4), Quốc hội sẽ bỏ phiếu phê chuẩn các Phó Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ.

Trước đó, chiều cùng ngày, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ.

2 Phó Thủ tướng Chính phủ đã miễn nhiệm, gồm: Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Thành ủy Hà Nội thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên TƯ Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

18 Bộ trưởng, thành viên Chính phủ đã miễn nhiệm, gồm: 

1. Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng

2. Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3. Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội

4. Nguyễn Thái Bình, Bộ trưởng Nội vụ

5. Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

6. Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Công Thương

7. Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư

8. Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông

9. Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Tư pháp

10. Nguyễn Quân, Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

11. Giàng Seo Phử, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

12. Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường

13. Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ

14. Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an

15. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ GTVT

16. Nguyễn Văn Bình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 

17. Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 

18. Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Xây dựng

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet