Trình Quốc hội phương án tăng lương cơ bản vào tháng 3/2016

Minh Thư

Mặc dù ngân sách khó khăn nhưng Chính phủ sẽ trình Quốc hội phương án và thời điểm tăng lương vào kỳ họp Quốc hội tháng 3/2016.
Chính phủ sẽ trình Quốc hội phương án tăng lương cơ bản vào tháng 3/2016.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, các thành viên Chính phủ đã nhất trí sẽ trình Quốc hội phương án và thời điểm tăng lương vào kỳ họp Quốc hội tháng 3/2016.

Thảo luận về việc tăng lương cơ bản cho cán bộ, công chức, viên chức (áp dụng với đối tượng có mức lương từ 2,34 trở lên), ý kiến của các thành viên Chính phủ đều cho rằng tình hình ngân sách khó khăn nên sẽ khó bố trí được nguồn cho tăng lương.

Song, thực hiện theo phương án đã báo cáo Trung ương, Chính phủ sẽ tiếp tục tính toán các phương án cân đối ngân sách và sẽ trình Quốc hội phương án và thời điểm tăng lương vào kỳ họp Quốc hội tháng 3/2016.

Lần gần đây nhất, mức tăng lương cơ bản là từ 930.000 đồng/tháng lên 1.150.000 đồng/tháng.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet