Trinh sát đặc nhiệm, chống khủng bố hạn tuổi tại ngũ là 35?

P. Hoàng

Theo dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, một số quân nhân chuyên nghiệp sẽ tại ngũ khi 35 tuổi.

Theo tờ trình dự thảo Luật quân nhân chuyên nghiệp và công nhân, viên chức quốc phòng, để đảm bảo nguồn nhân lực cho Quân đội, giảm chi phí đào tạo thay thế số quân nhân chuyên nghiệp thôi phục vụ tại ngũ và phát huy được trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn của quân nhân chuyên nghiệp còn đủ sức khỏe; đồng thời khắc phục tình trạng hằng năm phải kéo dài độ tuổi phục vụ tại ngũ với số lượng lớn, dự thảo Luật đã quy định hạn tuổi cao nhất phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm là: Cấp uý quân nhân chuyên nghiệp: Nam 52 tuổi, nữ 52 tuổi; Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 54 tuổi, nữ 54 tuổi; Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp: Nam 56 tuổi, nữ 55 tuổi.

Đặc công Việt Nam

Theo dự thảo Luật này, hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp đảm nhiệm các chức danh: chiến đấu viên, đặc công, trinh sát đặc nhiệm, chống khủng bố, thợ lặn, tiêu binh danh dự, vận động viên thể dục thể thao là 35 tuổi; phục vụ trên tàu ngầm, kíp xe tăng, thiết giáp, diễn viên múa là 40 tuổi. Khi hết hạn tuổi phục vụ được đào tạo, bồi dưỡng và được bố trí đảm nhiệm chức danh khác phù hợp với yêu cầu của Quân đội

Ngoài quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất, dự thảo Luật còn quy định quân nhân chuyên nghiệp được tự nguyện phục vụ tại ngũ từng thời hạn là 06 năm cho đến hết hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm và khi Quân đội có nhu cầu, quân nhân chuyên nghiệp có đủ phẩm chất, trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi, sức khoẻ tốt và tự nguyện thì được xem xét kéo dài tuổi phục vụ tại ngũ từ 01 năm đến 05 năm nhưng không quá 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ. Đối với quân nhân chuyên nghiệp dự bị, hạn tuổi cao nhất phục vụ trong ngạch dự bị cũng được quy định phù hợp với hạn tuổi phục vụ tại ngũ cao nhất của quân nhân chuyên nghiệp theo quy định của Luật này.

Hạn tuổi cao nhất phục vụ trong Quân đội của công nhân, viên chức quốc phòng được quy định phù hợp với quy định của Bộ luật lao động là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuy nhiên, để phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của Quân đội, dự thảo Luật quy định điều kiện hưởng lương hưu đối với công nhân, viên chức quốc phòng trong trường hợp do thay đổi tổ chức biên chế mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng, nếu nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được nghỉ hưu.

cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet