Nếu một ngày các nhà tuyển dụng nhận được "hồ sơn xin việc" của Superman và Batman, họ sẽ phản ứng thế nào?

Nguồn Trí thức trẻ