Tròn mắt với "Hồ sơ xin việc" của Superman và Batman

Nếu một ngày các nhà tuyển dụng nhận được "hồ sơn xin việc" của Superman và Batman, họ sẽ phản ứng thế nào?
cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet