Dứa là loại quả nhiệt đới khó có thể trồng được ở Anh.

Tuy nhiên bà Kath Paciuszko, 66 tuổi, đã thử và thành công. Điều đặc biệt là bà Paciuszko lại trồng nó trong cái chậu bé xíu để ngay bên cửa sổ. 

Để có được 1 quả dứa, bà Paciuszko chờ đợi đến… 6 năm để cây ra hoa, kết trái.

Theo CAĐN online