Nếu không có điều kiện xem truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh chào mừng 40 năm Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước trên VTV1 hoặc HTV9, độc giả có thể xem qua Youtube.