Trung Quốc dựng tượng Mao Trạch Đông cao bằng tòa nhà 10 tầng

MINH THU (lược dịch)

Trung Quốc sắp hoàn thành xây dựng bức tượng khổng lồ cố chủ tịch Mao Trạch Đông tại huyện Thông Hứa, tỉnh Hà Nam. Bức tượng này cao 36,6 m và được đặt tại làng Zhushigang.

Ông Mao là Chủ tịch đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Dưới sự lãnh đạo của ông Mao, đảng Cộng sản Trung Quốc đã giành thắng lợi trong cuộc nội chiến với Quốc Dân Đảng và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1949. Kể từ đó, đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền ở Trung Quốc.

Bức tượng cố chủ tịch Mao Trạch Đông sắp hoàn thành tại làng Zhushigang. 

Ông cũng là người tạo ra chủ nghĩa Mao vốn là chủ nghĩa Mác - Lenin mang màu sắc Trung Quốc. Ngày nay, ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông.

Cố chủ tịch Mao Trạch Đông qua đời năm 1976. Trên khắp lãnh thổ Trung Quốc, hiện có hàng ngàn bức tượng cố lãnh đạo Mao Trạch Đông được xây dựng. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Time (đặc điểm phân biệt được viết hoa là TIME) là một tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ. Từ "TIME" từng được tạp chí này giải thích là biểu tượng cho dòng chữ "The International Magazine of Events" (tạm dịch: một tạp chí quốc tế cho những sự kiện).


cùng chuyên mục
Kéo xuống để xem tiếp nội dung
Xem thêm trên infonet